Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:470) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:470) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)

» Läs värnpliktslagen (1941:967) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:470 :
prop. 1981/82:102 om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2 s. 44), bet. 1981/82:FöU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:374

Förarbeten till värnpliktslagen (1941:967) och ändringar i lagen

Värnpliktslag (1941:967)
Departement: Försvarsdepartementet
Förarbeten: rskr 1941:507
Upphävd: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1950:225
Omfattning: ändr. 1, 6, 12–15, 19, 27, 29 §§; ny 12 a §
Ändring, SFS 1951:279
Omfattning: ändr. 6 §, 27 § 1 mom B, 27 § 3 mom
Ändring, SFS 1952:173
Omfattning: ändr. 6, 12, 12 a, 19 §§, 27 § 1 mom
Ändring, SFS 1953:766
Omfattning: upph. 43–45 §§; nuvarande 46–49 §§ betecknas 43–46 §§; ändr. 14 § 1 mom, 15, 16, 19 §§, 27 § 1 A. mom, 3 B. mom, 29 § 1 mom, 36, 38, 39 §§, 41 § 1 mom, 48 §
Ändring, SFS 1954:199
Omfattning: ändr. 1 §, 14 § 1 mom, 15 §, 27 § 1 F mom
Ändring, SFS 1954:479
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1957:314
Omfattning: ändr. 27 § 1 B mom
Ändring, SFS 1960:354
Omfattning: ändr. 27 § 1 mom, 29 § 1 mom
Ändring, SFS 1966:432
Omfattning: ändr. 5, 6 §§, 14 § 1 mom, 27 § 1, 3 mom, 29, 30, 44 §§
Ändring, SFS 1969:378
Omfattning: upph. 12 a, 38, 39 §§; ändr. 3, 4, 6–25 §§, 27 § 3 mom, 29–32, 34–37 §§, 40 § 1 mom, 41, 42 §§; omtryck
Ändring, SFS 1971:169
Omfattning: ändr. 6 §, 27 § 1 mom
Ändring, SFS 1971:1162
Omfattning: ändr. 20–23, 29 §§
Ändring, SFS 1972:331
Omfattning: ändr. 6, 10 §§, 27 § 1 mom
Ändring, SFS 1972:332
Omfattning: ändr. 27 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1972:75 angående försvarets fortsatta inriktning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:FöU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 231
Ändring, SFS 1975:555
Omfattning: upph. 28 § 2 mom, 46 §; ändr. 1, 3, 5, 7–10, 13, 15, 17, 25–27 §§, 28 § 1 mom, 30, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 45 §§
Ändring, SFS 1976:307
Rubrik: Lag (1976:307) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 6–10, 12, 16 §§, 27 § 1 mom, 29 §
Förarbeten: prop. 1975/76:199 om ändring av värnpliktslagen (1941:967), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FöU 1975/76:38, rskr 1975/76:374
Ändring, SFS 1976:308
Rubrik: Lag (1976:308) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 17, 33 §§
Ändring, SFS 1978:521
Rubrik: Lag (1978:521) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 33 §
Förarbeten: prop. 1977/78:127 om familjebidragslag m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], FöU 1977/78:26, rskr 1977/78:353
Ändring, SFS 1978:525
Rubrik: Lag (1978:525) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 17 §; ny 46 §
Förarbeten: prop. 1977/78:159 om ändring i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FöU 1977/78:28, rskr 1977/78:371
Ändring, SFS 1980:349
Rubrik: Lag (1980:349) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 27 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1979/80:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81 [ pdf ] (bil. 7 s. 351), FöU 1979/80:19, rskr 1979/80:326
Ändring, SFS 1980:1137
Rubrik: Lag (1980:1137) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 36, 37 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:38 om ändring i brottsbalken, m.m. (bötesstraffen) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:115
Ändring, SFS 1981:38
Rubrik: Lag (1981:38) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 41 §
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:89
Rubrik: Förordning (1981:89) om ikraftträdande av lagen (1980:1137) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1980:1137
Ändring, SFS 1981:416
Rubrik: Lag (1981:416) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 27 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1980/81:117 om utbildning för uppdrag i u-land m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:UU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:271
Ändring, SFS 1982:470
Rubrik: Lag (1982:470) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 6 §, 27 § 1 mom
Ändring, SFS 1983:278
Rubrik: Lag (1983:278) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 6 §, 27 § 1 mom
Ikraft: 1983‑06‑01
Ändring, SFS 1983:330
Rubrik: Lag (1983:330) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:115 om förbättrade förmåner åt värnpliktiga m.fl. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:FöU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:291
Ändring, SFS 1984:208
Rubrik: Lag (1984:208) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 27 § 1 mom
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 [ pdf ] (bil. 6 s. 44), bet. 1983/84:FöU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:219
Ändring, SFS 1986:110
Rubrik: Lag (1986:110) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 27 § 1 mom.
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 6 s.45), bet. 1985/86:FöU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:117
Ändring, SFS 1986:646
Rubrik: Lag (1986:646) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 31, 32 §§; nya 38, 39 §§
Ikraft: 1987‑06‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1986:1145
Rubrik: Lag (1986:1145) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 11, 30 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:96
Rubrik: Lag (1988:96) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: upph. 15, 20–24 §§; ändr. 2–5, 12, 19 §§, 27 § 1 mom, 29 §
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:54 om ändring i värnpliktslagen (1941:967), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:FöU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:116
Ändring, SFS 1988:206
Rubrik: Lag (1988:206) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1988‑06‑01
Ändring, SFS 1989:279
Rubrik: Lag (1989:279) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: upph. 30 §; ändr. 29 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:403
Rubrik: Lag (1989:403) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 27 § 1 mom
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:756
Rubrik: Förordning (1989:756) om ikraftträdande av lagen (1989:279) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:279
Ikraft: 1989‑10‑01
Ändring, SFS 1989:1064
Rubrik: Lag (1989:1064) om ändring i lagen (1989:403) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 27 § 1 mom i 1989:403
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1990:66
Rubrik: Lag (1990:66) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1991:258
Rubrik: Lag (1991:258) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 36, 37 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:463
Rubrik: Lag (1991:463) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 17, 33 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:500
Rubrik: Lag (1991:500) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1489
Rubrik: Lag (1991:1489) om ändring i lagen (1991:463) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 33 § i 1991:463
Ändring, SFS 1992:523
Rubrik: Lag (1992:523) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 3, 6, 12 §§, 27 § 1 mom; nya 4 a, 4 b, 6 a §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:101 om värnpliktsutbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:FöU12, rskr 1991/92:337
Ändring, SFS 1992:1404
Rubrik: Lag (1992:1404) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 6 a, 27 § 2 mom, 28 § 1 mom, 40 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:76 om höjd beredskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1993:531
Rubrik: Lag (1993:531) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 27 § 1 mom
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1600
Rubrik: Lag (1993:1600) om ändring i värnpliktslagen (1941:967)
Omfattning: ändr. 8 §, 27 § 3 mom A, 34, 35 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1809
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman