Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:458) om ändring i radiolagen (1966:755)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:458) om ändring i radiolagen (1966:755)

» Läs radiolagen (1966:755) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:458 :
prop. 1981/82:127 om närradioverksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KrU 1981/82:29, rskr 1981/82:362

Förarbeten till radiolagen (1966:755) och ändringar i lagen

Radiolag (1966:755)
Departement: Kulturdepartementet
Förarbeten: prop. 1966:149 med förslag till radiolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; K3LU 1966:1; rskr 1966:370
Upphävd: 1996‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1972:240
Omfattning: nuvarande 9 § betecknas 10 §; nya 9, 11 §§; omtryck
Ändring, SFS 1975:128
Omfattning: ändr. 2–7, 9, 10 §§
Ändring, SFS 1975:218
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Förarbeten: prop. 1975:13 om lokalradio och vissa andra rundradiofrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:KrU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:82
Ändring, SFS 1975:242
Omfattning: ändr. 2, 4, 10 §§
Förarbeten: prop. 1975:19 om lagstiftning om skydd mot avlyssning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:90
Ändring, SFS 1978:476
Rubrik: Lag (1978:476) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 3, 5–7, 10, 11 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:91 om radions och televisionens fortsatta verksamhet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:KrU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:337
Ändring, SFS 1979:152
Rubrik: Lag (1979:152) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 3, 11 §§; ny 3 a §
Förarbeten: prop. 1978/79:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1979/80 [ pdf ] (bil. 12 s. 111), bet. 1978/79:KrU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:184
Ändring, SFS 1980:135
Rubrik: Lag (1980:135) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1979/80:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81 [ pdf ] (bil. 12 s.91), bet. 1979/80:KrU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:178
Ändring, SFS 1981:507
Rubrik: Lag (1981:507) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: prop. 1980/81:166 med förslag till lag om radiotaltidningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:KU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:363
Ändring, SFS 1982:458
Rubrik: Lag (1982:458) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: prop. 1981/82:127 om närradioverksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KrU 1981/82:29, rskr 1981/82:362
Ändring, SFS 1983:494
Rubrik: Lag (1983:494) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:137 om radiotidningar m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:KU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:333
Ändring, SFS 1984:114
Rubrik: Lag (1984:114) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1984‑04‑15
Förarbeten: prop. 1983/84:91 om försök med kabelsändning av satellitprogram [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:KU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:164
Ändring, SFS 1985:676
Rubrik: Lag (1985:676) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:199 om radio- och TV-sändningar i kabelnät [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:KU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:398
Ändring, SFS 1986:2
Rubrik: Lag (1986:2) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1986‑02‑01
Ändring, SFS 1986:1209
Rubrik: Lag (1986:1209) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 1, 5–8, 10 §§; ny 5 a §; omtryck
Ikraft: 1987‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:109 om ändringar i radiolagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:37
Ändring, SFS 1988:16
Rubrik: Lag (1988:16) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988‑04‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:49 om förbud mot radarvarnare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:TU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:90
Ändring, SFS 1989:43
Rubrik: Lag (1989:43) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraft: 1989‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:18 om TV-avgiften [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:KrU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:97
Ändring, SFS 1991:294
Rubrik: Lag (1991:294) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 11 §; 1991:294 upph. genom 1991:2028
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:1066
Rubrik: Lag (1991:1066) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: nuvarande 7, 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 17, 19, 20, 21, 22 §§; ändr. 1, 5, 6 §§, de nya 17, 19, 22 §§; nya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 §§, rubr. närmast före 1, 2, 5, de nya 8, 16, 17, 19, 20, 21 §§; omtryck
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:149 om radio- och TV-frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU39, rskr 1990/91:370
Ändring, SFS 1991:2028
Rubrik: Lag (1991:2028) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 5, 5 a, 6, 17, 18, 19, 22 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:74
Rubrik: Lag (1992:74) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ny 17 a §
Ikraft: 1992‑03‑01
Ändring, SFS 1992:1357
Rubrik: Lag (1992:1357) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 1, 17 a §§; ny 7 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:75 Satellitsändningar av TV-program [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:KU12, rskr 1992/93:117
Ändring, SFS 1992:1362
Rubrik: Lag (1992:1362) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 384L0450 [ pdf ]
Ändring, SFS 1992:1429
Rubrik: Lag (1992:1429) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: nya 23 §, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:121
Rubrik: Lag (1993:121) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 5 a §, 24 §
Ikraft: 1993‑04‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:70 Privat lokalradio [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:KU15, rskr. 1992/93:168
Ändring, SFS 1993:582
Rubrik: Lag (1993:582) om ändring i lagen (1992:1362) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 19 §, ikrafttr.best. till 1992:1362
Förarbeten: bet. 1992/93:SoU26, rskr. 1992/93:356
Ändring, SFS 1993:603
Rubrik: Lag (1993:603) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: upph. 2, 3, 3 a, 4 §§; ändr. 21, 22 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1357 och 1992:1362
Ändring, SFS 1994:398
Rubrik: Lag (1994:398) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 7 a, 17, 17 a, 18, 24 §; ny rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:451
Rubrik: Lag (1995:451) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:633
Rubrik: Lag (1995:633) om ändring i radiolagen (1966:755)
Omfattning: ändr. 1, 6 §§; ny 6 a §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:844
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman