Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:453) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:453) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

» Läs skatteregisterlagen (1980:343) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:453 :
prop. 1981/82:160 om ändring i skatteregisterlagen (1980:343) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU67 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:369

Förarbeten till skatteregisterlagen (1980:343) och ändringar i lagen

Skatteregisterlag (1980:343)
Departement: Finansdepartementet S5
Förarbeten: prop. 1979/80:146 med förslag till skatteregisterlag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:56, rskr 1979/80:353
Upphävd: 2001‑10‑01 överg.best
Ändring, SFS 1982:453
Rubrik: Lag (1982:453) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:160 om ändring i skatteregisterlagen (1980:343) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU67 [ pdf ], rskr 1981/82:369
Ändring, SFS 1983:143
Rubrik: Lag (1983:143) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1, 5–7, 10, 12 §§; omtryck
Ikraft: 1983‑04‑15
Förarbeten: prop. 1982/83:83 om ändring i skatteregisterlagen (1980:343) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:203
Ändring, SFS 1983:449
Rubrik: Lag (1983:449) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1984:358
Rubrik: Lag (1984:358) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:189 om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:363
Ändring, SFS 1984:860
Rubrik: Lag (1984:860) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1984:1057
Rubrik: Lag (1984:1057) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:18 om statlig fastighetsskatt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1984/85:24, rskr 1984/85:90
Ändring, SFS 1984:1058
Rubrik: Lag (1984:1058) om ändring i lagen (1984:860) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1985:155
Rubrik: Lag (1985:155) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1, 7, 10, 12 §§
Ikraft: 1985‑04‑25 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1301
Rubrik: Lag (1986:1301) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 10 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]. SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1989:441
Rubrik: Lag (1989:441) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:142 om fortsatt valutareglering, m. m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:FiU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:293
Ändring, SFS 1990:1139
Rubrik: Lag (1990:1139) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 4, 7, 10 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1537
Rubrik: Lag (1990:1537) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: nya 1 a, 10 a §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:53 om lag om folkbokföringsregister, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU9, rskr 1990/91:109
Ändring, SFS 1991:525
Rubrik: Lag (1991:525) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1920
Rubrik: Lag (1991:1920) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 6, 7, 10 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:836
Rubrik: Lag (1992:836) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1190
Rubrik: Lag (1992:1190) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7, 13 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:469
Rubrik: Lag (1993:469) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 3, 10 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:673
Rubrik: Lag (1993:673) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:849
Rubrik: Lag (1993:849) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1993‑10‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:124 om skatt på dieselolja m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU34, rskr. 1992/93:370
Ändring, SFS 1993:903
Rubrik: Lag (1993:903) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1473
Rubrik: Lag (1993:1473) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7, 10, 13 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:212
Rubrik: Lag (1994:212) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:495
Rubrik: Lag (1994:495) om ändring i lagen (1994:212) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7 § i 1994:212
Ändring, SFS 1994:763
Rubrik: Lag (1994:763) om ändring i lagen (1994:212) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1 § i 1994:212
Ändring, SFS 1994:764
Rubrik: Lag (1994:764) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: nya 9 a, 12 a §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1905
Rubrik: Lag (1994:1905) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; nuvarande 9 a, 11, 12, 12 a, 13 §§ betecknas 14, 15, 16, 17, 19 §§, rubr. närmast före 9 § sätts närmast före nya 15 §; ändr. 7, 9, 10, de nya 17, 19 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 11, 12, 13, 18, 20 §§, rubr. närmast före 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1915
Rubrik: Lag (1994:1915) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:749
Rubrik: Lag (1995:749) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: rubr. närmast före 15 § sätts närmast före 14 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1367
Rubrik: Lag (1995:1367) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1627
Rubrik: Lag (1995:1627) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1628
Rubrik: Lag (1995:1628) om ändring i lagen (1994:1915) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7 § i 1994:1915
Ändring, SFS 1996:726
Rubrik: Lag (1996:726) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:229, bet. 1995/96:SkU32, rskr. 1995/96:306
Ändring, SFS 1996:951
Rubrik: Lag (1996:951) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1232
Rubrik: Lag (1996:1232) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1235
Rubrik: Lag (1996:1235) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: upph. 1 a, 10 a §§; ändr. 7 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1344
Rubrik: Lag (1996:1344) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 3, 7, 19 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:354
Rubrik: Lag (1997:354) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7, 10, 19 §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:523
Rubrik: Lag (1997:523) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6, 17 §§
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:524
Rubrik: Lag (1997:524) om ändring i lagen (1996:1344) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 3, 7, 19 §§ i 1996:1344
Ändring, SFS 1997:1038
Rubrik: Lag (1997:1038) om ändring i lagen (1997:524) om ändring i lagen (1996:1344) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7 § i 1997:524
Förarbeten: prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:348
Rubrik: Lag (1998:348) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 19 §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:497
Rubrik: Lag (1998:497) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7, 19 §§
Ikraft: 1998‑10‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:SkU29, rskr. 1997/98:254
Ändring, SFS 1998:692
Rubrik: Lag (1998:692) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Ändring, SFS 1998:1608
Rubrik: Lag (1998:1608) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:67
Ändring, SFS 1998:1609
Rubrik: Lag (1998:1609) om ändring i lagen (1998:692) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7 § i 1998:692
Förarbeten: prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:67
Ändring, SFS 1999:100
Rubrik: Lag (1999:100) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1999:302
Rubrik: Lag (1999:302) om ändring skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 1999‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:409
Rubrik: Lag (1999:409) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:410
Rubrik: Lag (1999:410) om ändring i lagen (1999:302) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 7 § i 1999:302
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:1053
Rubrik: Lag (1999:1053) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1248
Rubrik: Lag (1999:1248) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1, 6, 7, 19 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:471
Rubrik: Lag (2000:471) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf ], rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1381
Rubrik: Lag (2000:1381) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:181
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2001:326
Rubrik: Lag (2001:326) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
Omfattning: ändr. 1, 7, 10, 19, 20 §§; ny 13 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman