Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:444) om ändring i förordningen (1963:173) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:444) om ändring i förordningen (1963:173) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.

» Läs förordningen (1963:173) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:444 :
prop. 1981/82:223 om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU72 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:390

Förarbeten till lagen (1963:173) om avdrag för avgifter till Stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1963:173) om avdrag för avgifter till Stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.
Departement: Finansdepartementet S1
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1982:444
Rubrik: Lag (1982:444) om ändring i förordningen (1963:173) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.
Omfattning: upph. 4 §; ändr. författningsrubr., 1 §
Ändring, SFS 1984:1069
Rubrik: Lag (1984:1069) om ändring i lagen (1963:173) om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:70 om slopad kommunal taxering av juridiska personer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1989:251
Rubrik: Lag (1989:251) om ändring i lagen (1963:173) om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.10 p.G 2), bet. 1988/89:KrU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:186
Ändring, SFS 1993:1552
Rubrik: Lag (1993:1552) om ändring i lagen (1963:173) om avdrag för avgifter till Stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman