Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1982:443) om ändring i förordningen (1978:500) med instruktion för centrala studiestödsnämnden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1982:443) om ändring i förordningen (1978:500) med instruktion för centrala studiestödsnämnden

» Läs förordningen (1978:500) med instruktion för centrala studiestödsnämnden (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:443 :
Jfr prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 12 p. G 1), bet. 1981/82:SfU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:186

Ändringar i förordningen (1978:500) med instruktion för centrala studiestödsnämnden

Förordning (1978:500) med instruktion för centrala studiestödsnämnden
Departement: Utbildningsdepartementet
Upphävd: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1982:443
Rubrik: Förordning (1982:443) om ändring i förordningen (1978:500) med instruktion för centrala studiestödsnämnden
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 12 p. G 1), bet. 1981/82:SfU8 [ pdf ], rskr 1981/82:186
Ändring, SFS 1984:230
Rubrik: Förordning (1984:230) om ändring i förordningen (1978:500) med instruktion för centrala studiestödsnämnden
Omfattning: ändr. 5, 6, 9–11, 13–18, 20, 21 §§
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 [ pdf ] (bil. 10 p. E 1), bet. 1983/84:SfU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:184
Ändring, SFS 1986:919
Rubrik: Förordning (1986:919) om ändring i förordningen (1978:500) med instruktion för centrala studiestödsnämnden
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 10, 12 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1988:502
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman