Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:424) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:424) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

» Läs lagen (1981:691) om socialavgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:424 :
prop. 1981/82:113 om program för regional utveckling och resurshushållning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 197, AU 1981/82:23, bet. 1981/82:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:391

Förarbeten till lagen (1981:691) om socialavgifter och ändringar i lagen

Lag (1981:691) om socialavgifter
Departement: Finansdepartementet S5
Upphävd: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1981:1164
Rubrik: Lag (1981:1164) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Förarbeten: prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1982:260
Rubrik: Lag (1982:260) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ändring, SFS 1982:369
Rubrik: Lag (1982:369) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:144 om ändringar i sjukförsäkringen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:341
Ändring, SFS 1982:424
Rubrik: Lag (1982:424) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:113 om program för regional utveckling och resurshushållning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 197, AU 1981/82:23, bet. 1981/82:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:391
Ändring, SFS 1982:531
Rubrik: Lag (1982:531) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ändring, SFS 1982:1234
Rubrik: Lag (1982:1234) om ändring i lagen (1982:369) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1982/83:55 om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SfU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:99
Ändring, SFS 1982:1235
Rubrik: Lag (1982:1235) om ändring i lagen (1982:1234) om ändring i lagen (1982:369) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1982/83:55 om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SfU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:101
Ändring, SFS 1983:393
Rubrik: Lag (1983:393) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: bet. 1982/83:SoU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:344
Ändring, SFS 1983:855
Rubrik: Lag (1983:855) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4 §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:1078
Rubrik: Lag (1983:1078) om ändring i lagen (1983:855) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:46 om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1984:526
Rubrik: Lag (1984:526) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:605
Rubrik: Lag (1984:605) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:123 om höjning av sjömanspensionsavgiften m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:TU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:318
Ändring, SFS 1984:670
Rubrik: Lag (1984:670) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 3, 5 §§, 5 kap 3 §; nya 2 kap 6 §, 3 kap 6 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:948
Rubrik: Lag (1984:948) om ändring i lagen (1984:670) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4 § i 1984:670
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:76 om beskattning av vissa utländska forskare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:70
Ändring, SFS 1984:1010
Rubrik: Lag (1984:1010) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:62 om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:AU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:78
Ändring, SFS 1984:1106
Rubrik: Lag (1984:1106) om ändring i lagen (1984:526) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 1984:526
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1984:1107
Rubrik: Lag (1984:1107) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1985:323
Rubrik: Lag (1985:323) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1 §, 4 kap 8 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:89 om företagshälsovård och arbetsanpassning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SoU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:172
Ändring, SFS 1985:513
Rubrik: Lag (1985:513) om ändring i lagen (1985:323) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, övergångsbest. i 1985:323
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:1006
Rubrik: Lag (1985:1006) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1986:270
Rubrik: Lag (1986:270) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 7), bet. 1985/86:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:245
Ändring, SFS 1986:331
Rubrik: Lag (1986:331) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 12), bet. 1985/86:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:198
Ändring, SFS 1986:1139
Rubrik: Lag (1986:1139) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 4 §§, 3 kap 4 §, 4 kap 8 §, 5 kap 1 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:266
Rubrik: Lag (1987:266) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil. 7), bet. 1986/87:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:234
Ändring, SFS 1987:294
Rubrik: Lag (1987:294) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 9 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.10 p.E 5), bet. 1986/87:SfU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1987:567
Rubrik: Lag (1987:567) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1036
Rubrik: Lag (1987:1036) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1210
Rubrik: Lag (1987:1210) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1987:1309
Rubrik: Lag (1987:1309) om ändring i lagen (1987:567) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 3 § i 1987:567
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:52 om exekutionsväsendets organisation m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:8, rskr 1987/88:96
Ändring, SFS 1987:1319
Rubrik: Lag (1987:1319) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:60 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:FiU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:104
Ändring, SFS 1988:644
Rubrik: Lag (1988:644) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1467
Rubrik: Lag (1988:1467) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:55
Ändring, SFS 1989:433
Rubrik: Lag (1989:433) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:486
Rubrik: Lag (1989:486) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: bet. 1988/89:FiU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:327
Ändring, SFS 1989:633
Rubrik: Lag (1989:633) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1 §; omtryck
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:384
Rubrik: Lag (1990:384) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:658
Rubrik: Lag (1990:658) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3–5 §§, 3 kap 3, 5 §§
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1429
Rubrik: Lag (1990:1429) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:121
Rubrik: Lag (1991:121) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1991‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:76 om socialavgifter för vissa idrottsutövare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SfU10, rskr 1990/91:116
Ändring, SFS 1991:330
Rubrik: Lag (1991:330) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 7, 8 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop:1990/91:100 (bil.12), 1990/91:AU12, rskr 1990/91:165
Ändring, SFS 1991:690
Rubrik: Lag (1991:690) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 4 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1045
Rubrik: Lag (1991:1045) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1050
Rubrik: Lag (1991:1050) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 3 §§, 4 kap 1 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:181 om sjuklön, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:372
Ändring, SFS 1991:1155
Rubrik: Lag (1991:1155) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1236
Rubrik: Lag (1991:1236) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1841
Rubrik: Lag (1991:1841) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1991:1842
Rubrik: Lag (1991:1842) om ändring i lagen (1991:1050) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 3 § i 1991:1050
Förarbeten: prop. 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1991:1992
Rubrik: Lag (1991:1992) om ändring i lagen (1991:1050) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 1991:1050
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1993
Rubrik: Lag (1991:1993) om ändring i lagen (1991:1236) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 1991:1236
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:329
Rubrik: Lag (1992:329) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:381
Rubrik: Lag (1992:381) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:382
Rubrik: Lag (1992:382) om ändring i lagen (1991:1993) om ändring i lagen (1991:1236) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 1991:1993
Ändring, SFS 1992:443
Rubrik: Lag (1992:443)om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.11), 1991/92:AU12, rskr 1991/92:251
Ändring, SFS 1992:499
Rubrik: Lag (1992:499) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:139 om statlig lönegaranti vid konkurs [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:LU37, rskr 1991/92:318
Ändring, SFS 1992:683
Rubrik: Lag (1992:683) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:112 om F-skattebevis, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU29, rskr 1991/92:292
Ändring, SFS 1992:1178
Rubrik: Lag (1992:1178) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 1993‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1572
Rubrik: Lag (1992:1572) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: upph. 4 kap 5, 9 §§, 3, 4 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1236; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 8 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1992/93:FiU1, rskr. 1992/93:134
Ändring, SFS 1992:1707
Rubrik: Lag (1992:1707) om ändring i lagen (1992:1572) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 1992:1572, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1572
Förarbeten: prop. 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1992:1711
Rubrik: Lag (1992:1711) om ändring i lagen (1992:683) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4 § i 1992:683, ikrafttr.best. till 1992:683
Förarbeten: prop. 1992/93:29 om vissa socialavgiftsfrågor [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU5, rskr 1992/93:140
Ändring, SFS 1993:360
Rubrik: Lag (1993:360) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1572
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:660
Rubrik: Lag (1993:660) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:AU14, rskr. 1992/93:400
Ändring, SFS 1993:1504
Rubrik: Lag (1993:1504) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1559
Rubrik: Lag (1993:1559) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1, 6 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:198
Rubrik: Lag (1994:198) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 4 kap 8 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:240
Rubrik: Lag (1994:240) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:638
Rubrik: Lag (1994:638) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:744
Rubrik: Lag (1994:744) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1732
Rubrik: Lag (1994:1732) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: upph. 2 kap 4 § första stycket 7
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1747
Rubrik: Lag (1994:1747) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1 §, 4 kap 3 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1923
Rubrik: Lag (1994:1923) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1957
Rubrik: Lag (1994:1957) om ändring i lagen (1994:1747) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 1994:1747
Ändring, SFS 1995:288
Rubrik: Lag (1995:288) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1995:320
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:288
Ändring, SFS 1995:413
Rubrik: Lag (1995:413) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:414
Rubrik: Lag (1995:414) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Förarbeten: bet. 1994/95:AU11, rskr. 1994/95:233
Ändring, SFS 1995:514
Rubrik: Lag (1995:514) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:658
Rubrik: Lag (1995:658) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:852
Rubrik: Lag (1995:852) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:899
Rubrik: Lag (1995:899) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1492
Rubrik: Lag (1995:1492) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 3, 4 §§, 3 kap 1 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:669
Rubrik: Lag (1996:669) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ny 5 kap 5 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1066
Rubrik: Lag (1996:1066) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1 §, 3 kap 1, 4 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1161
Rubrik: Lag (1996:1161) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1211
Rubrik: Lag (1996:1211) om ändring i lagen (1996:1066) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 § i 1996:1066
Ändring, SFS 1996:1218
Rubrik: Lag (1996:1218) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 6 §§; nya 2 kap 5 a §, 3 kap 5 a §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1335
Rubrik: Lag (1996:1335) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: upph. 5 kap 2 §; ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:249
Rubrik: Lag (1997:249) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:437
Rubrik: Lag (1997:437) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §, 3 kap 5 a §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:526
Rubrik: Lag (1997:526) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3, 6 §§, 3 kap 6 §, 5 kap 1, 3 §§
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:938
Rubrik: Lag (1997:938) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 1, 3 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1253
Rubrik: Lag (1997:1253) om ändring i lagen (1997:938) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1997:938
Förarbeten: bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Ändring, SFS 1998:338
Rubrik: Lag (1998:338) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:679
Rubrik: Lag (1998:679) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: upph. 4 kap 8, 10 §§, 5 kap 4 §; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap 1, 3, 4, 5, 5 a §, 4 kap 1, 2, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Ändring, SFS 1999:597
Rubrik: Lag (1999:597) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 4, 5 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:73 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SfU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:247, 1998/99:248
Ändring, SFS 1999:964
Rubrik: Lag (1999:964) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1 §, 4 kap 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1249
Rubrik: Lag (1999:1249) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 4 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1400
Rubrik: Lag (1999:1400) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:195
Rubrik: Lag (2000:195) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:980
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman