Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:417) om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:417) om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

» Läs lagen (1982:417) om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:417 :
prop. 1981/82:197 om reformerad inkomstbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1981/82:391

Förarbeten till lagen (1982:417) om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och ändringar i lagen

Lag (1982:417) om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1982‑07‑01
Förarbeten: prop. 1981/82:197 om reformerad inkomstbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1981/82:391
Ändring, SFS 1983:1049
Rubrik: Lag (1983:1049) om ändring i lagen (1982:417) om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:69 om basenheten för åren 1984 och 1985 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/94:SkU17, rskr. 1983/84:107
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman