Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan

» Läs förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:39 :
Jfr prop. 1981/82:14 om förändringar av gymnasieskolans utformning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:UbU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:112

Ändringar i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan

Förordning (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:14 om förändringar av gymnasieskolans utformning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:UbU5 [ pdf ], rskr 1981/82:112
Upphävd: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1982:899
Rubrik: Förordning (1982:899) om ändring i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:157 om flexibel skolplanering m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:UbU36 [ pdf ], rskr 1981/82:445
Ändring, SFS 1983:507
Rubrik: Förordning (1983:507) om ändring i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan
Omfattning: ändr. 10 §; ny 10 a §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84 [ pdf ] (bil. 10 p. D 18), bet. 1982/83:UbU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:311
Ändring, SFS 1984:44
Rubrik: Förordning (1984:44) om ändring i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan
Omfattning: nya 5 a §, rubr. närmast före nya 5 a §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 6 p. D 18), bet. 1983/84:UbU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:91
Ändring, SFS 1984:572
Rubrik: Förordning (1984:572) om ändring i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 [ pdf ] (bil. 10 p. B 17), bet. 1983/84:UbU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:321
Ändring, SFS 1985:589
Rubrik: Förordning (1985:589) om ändring i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 9 §§; nya 4 a, 8 a §§
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86 [ pdf ] (bil. 10 p. B 17), bet. 1984/85:UbU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:272
Ändring, SFS 1986:580
Rubrik: Förordning (1986:580) om ändring i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1987:743
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman