Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:333) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:333) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

» Läs förvaltningsprocesslagen (1971:291) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:333 :
prop. 1981/82:190 om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU57 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:330

Förarbeten till förvaltningsprocesslagen (1971:291) och ändringar i lagen

Förvaltningsprocesslag (1971:291)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1971‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1973:246
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1973:1107
Omfattning: ändr. 1, 9, 27, 33 §§
Ändring, SFS 1974:357
Omfattning: ändr. 34, 51 §§
Ändring, SFS 1975:1298
Omfattning: ändr. 25, 51 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:64 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1977:1034
Rubrik: Lag (1977:1034) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ändring, SFS 1978:29
Rubrik: Lag (1978:29) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 9, 33 §§
Ändring, SFS 1979:167
Rubrik: Lag (1979:167) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 9, 27, 33 §§
Ändring, SFS 1979:243
Rubrik: Lag (1979:243) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 §
Ändring, SFS 1979:290
Rubrik: Lag (1979:290) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 52 §
Förarbeten: prop. 1978/79:132 om tolktaxa [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:JuU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:289
Ändring, SFS 1980:14
Rubrik: Lag (1980:14) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: prop. 1978/79:220 om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1979/80:16, rskr 1979/80:130
Ändring, SFS 1980:104
Rubrik: Lag (1980:104) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 16, 19, 20, 39, 43 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:179
Ändring, SFS 1980:263
Rubrik: Lag (1980:263) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 38 §
Förarbeten: prop. 1979/80:87, bet. 1979/80:JuU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:283
Ändring, SFS 1980:275
Rubrik: Lag (1980:275) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 2, 15, 26, 35–37 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:105 om ny instansordning i kommunalbesvärsmål [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:270
Ändring, SFS 1982:125
Rubrik: Lag (1982:125) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 31 §, rubr. närmast före 35 §; ny 37 a §
Ändring, SFS 1982:333
Rubrik: Lag (1982:333) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1983:461
Rubrik: Lag (1983:461) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 9, 48 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1985:271
Rubrik: Lag (1985:271) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:109 om effektivare delgivning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:216
Ändring, SFS 1986:224
Rubrik: Lag (1986:224) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:80 om ny förvaltningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:KU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:202
Ändring, SFS 1986:1322
Rubrik: Lag (1986:1322) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 9, 27, 33 §§
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:332
Rubrik: Lag (1987:332) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:748
Rubrik: Lag (1987:748) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: upph. 40 §; ändr. 25, 48, 50 §§, rubr. närmast före 38 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1987:999
Rubrik: Lag (1987:999) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:193
Rubrik: Lag (1988:193) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:1001
Rubrik: Lag (1989:1001) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:3 om ändringar i betalningssäkringslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:38
Ändring, SFS 1990:452
Rubrik: Lag (1990:452) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 32, 50 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:486
Rubrik: Lag (1990:486) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:119 om övervakningskameror m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:320
Ändring, SFS 1990:1412
Rubrik: Lag (1990:1412) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:11 om några delgivningsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU8, rskr 1990/91:90
Ändring, SFS 1991:211
Rubrik: Lag (1991:211) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 9, 33, 37 a §§
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:298
Rubrik: Lag (1991:298) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:211
Ändring, SFS 1991:1653
Rubrik: Lag (1991:1653) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:343
Rubrik: Lag (1992:343) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1993:575
Rubrik: Lag (1993:575) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 a §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:436
Rubrik: Lag (1994:436) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 4, 31, 33, 35, 37 §§, rubr. närmast före 35 §; nya 34 a §, rubr. närmast före 34 a §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1400
Rubrik: Lag (1994:1400) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1486
Rubrik: Lag (1994:1486) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:22
Rubrik: Lag (1995:22) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: upph. 37 a §; ändr. 1, 33, 35 §§, rubr. närmast före 33, 35 §§; nya 37 b, 37 c §§, rubr. närmast före 37 b §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1692
Rubrik: Lag (1995:1692) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 10, 14 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 7 a §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1635
Rubrik: Lag (1996:1635) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1998:151
Rubrik: Lag (1998:151) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:374
Rubrik: Lag (1998:374) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: nuvarande 7 § betecknas 6 a §; ändr. 33, 34 a §§; ny 7 §
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:736
Rubrik: Lag (1998:736) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1998‑10‑24 överg.best.
Ändring, SFS 1999:98
Rubrik: Lag (1999:98) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1999‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:934
Rubrik: Lag (1999:934) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2001:27
Rubrik: Lag (2001:27) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 14, 25, 32 §§
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2005:695
Rubrik: Lag (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 14, 25 §§
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:695
Ändring, SFS 2008:647
Rubrik: Lag (2008:647) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 16, 23 §§
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2008:652
Rubrik: Lag (2008:652) om ändring i lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 14, 25 §§ i 2005:695
Ändring, SFS 2009:305
Rubrik: Lag (2009:305) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:409
Rubrik: Lag (2009:409) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 16, 19, 43 §§
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:783
Rubrik: Lag (2009:783) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 6 a, 7, 9, 27, 33, 34 a §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:1400
Rubrik: Lag (2010:1400) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 33, 35, 36, 37 §§, rubr. närmast före 35 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1940
Rubrik: Lag (2010:1940) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 3, 47 §§
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1304
Rubrik: Lag (2011:1304) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:86
Rubrik: Lag (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 28, 31, 33, 34 a, 35, 36, 44, 48, 49 §§; nya 6 b, 36 a, 36 b §§
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:459
Rubrik: Lag (2013:459) om ändring i lagen (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 § i 2013:86
Ändring, SFS 2017:730
Rubrik: Lag (2017:730) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:901
Rubrik: Lag (2017:901) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 6 b §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1960
Rubrik: Lag (2018:1960) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 7, 9, 47, 50, 52 §§
Ikraft: 2019‑03‑01
Ändring, SFS 2019:300
Rubrik: Lag (2019:300) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 16, 38 §, ny 38 a §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2020:319
Rubrik: Lag (2020:319) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 38 a §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:922
Rubrik: Lag (2020:922) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 44 §; ny 43 a §
Ikraft: 2021‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman