Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser

» Läs lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:315 :
prop. 1981/82:112 om lag om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:NU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:291

Förarbeten till lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser och ändringar i lagen

Lag (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser
Departement: Närings- och handelsdepartementet
Tidsbegränsad: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1985:478
Rubrik: Lag (1985:478) om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1988:230
Rubrik: Lag (1988:230) om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1991:427
Rubrik: Lag (1991:427) om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser, m.m.
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 7 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1994:970
Rubrik: Lag (1994:970) om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 1994‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman