Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:308) om ändring i yrkestrafiklagen (1979:559)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:308) om ändring i yrkestrafiklagen (1979:559)

» Läs yrkestrafiklagen (1979:559) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:308 :
prop. 1981/82:78 om vissa yrkestrafikfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:TU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:302

Förarbeten till yrkestrafiklagen (1979:559) och ändringar i lagen

Yrkestrafiklag (1979:559)
Departement: Kommunikationsdepartementet
Förarbeten: prop. 1978/79:111 (bil. 5), TU 1978/79:27, rskr 1978/79:420
Upphävd: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1980:397
Rubrik: Lag (1980:397) om ändring i yrkestrafiklagen (1979:559)
Omfattning: upph. 2 kap 18, 19 §§, 3 kap 9 §; ändr. 4 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1979/80:142 om vissa taxifrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], TU 1979/80:27, rskr 1979/80:403
Ändring, SFS 1982:308
Rubrik: Lag (1982:308) om ändring i yrkestrafiklagen (1979:559)
Omfattning: upph. 1 kap 7 §, 2 kap 10 §; ändr. 2 kap 1, 2 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:78 om vissa yrkestrafikfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:TU30 [ pdf ], rskr 1981/82:302
Ändring, SFS 1984:83
Rubrik: Lag (1984:83) om ändring i yrkestrafiklagen (1979:559)
Omfattning: ändr. 2 kap 21 §, 3 kap 1 §, 4 kap 1, 2 §§; ny 5 kap 2 §
Ikraft: 1984‑04‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:65 om vissa yrkestrafikfrågor m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:TU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:140
Ändring, SFS 1985:452
Rubrik: Lag (1985:452) om ändring i yrkestrafiklagen (1979:559)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1986:439
Rubrik: Lag (1986:439) om ändring i yrkestrafiklagen (1979:559)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:126 om lag om näringsförbud, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1985/86:22, rskr 1985/86:335
Ändring, SFS 1987:41
Rubrik: Lag (1987:41) om ändring i yrkestrafiklagen (1979:559)
Omfattning: upph. 2 kap 8 §; ändr. 1 kap 5, 8 §§, 2 kap 9 §, 4 kap 2 §
Ikraft: 1987‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986//87:5, bet. 1986/87:TU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:68
Ändring, SFS 1988:263
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman