Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1982:296) om fortsatt giltighet av valutaförordningen (1959:264)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1982:296) om fortsatt giltighet av valutaförordningen (1959:264)

Förarbeten till SFS 1982:296 :
Jfr prop. 1981/82:161 om fortsatt valutareglering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:FiU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:280

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman