Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:277) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:277) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

» Läs lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:277 :
prop. 1981/82:119 om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:254

Förarbeten till lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja och ändringar i lagen

Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: prop. 1975/76:28 med förslag till lag om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:2, rskr 1975/76:44
Ändring, SFS 1980:231
Rubrik: Lag (1980:231) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: upph. 6 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:277
Rubrik: Lag (1982:277) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 7 §§
Ändring, SFS 1995:1083
Rubrik: Lag (1995:1083) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996‑05‑30
Ändring, SFS 1996:11
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:1083
Ändring, SFS 2005:254
Rubrik: Lag (2005:254) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2005‑08‑05
Ändring, SFS 2005:586
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:254
Ändring, SFS 2013:88
Rubrik: Lag (2013:88) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1858
Rubrik: Lag (2018:1858) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman