Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:254) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:254) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

» Läs lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:254 :
prop. 1981/82:87 om ändrade regler för angivande av fartygets dräktighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:TU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:176

Förarbeten till lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden och ändringar i lagen

Lag (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 1978‑10‑16
Upphävd: 2005‑08‑05
Ändring, SFS 1978:135
Rubrik: Lag (1978:135) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ändr. 1 §, bil.; ny 6 §
Förarbeten: prop. 1977/78:70 om värdet av vissa beräkningsenheter i guld [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:LU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:145
Ändring, SFS 1978:675
Rubrik: Förordning (1978:675) om ikraftträdande av lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden och lagen (1978:135) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1973:1199, 1978:135
Ändring, SFS 1978:709
Rubrik: Förordning (1978:709) med vissa bestämmelser om ikraftträdandet av lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden och lagen (1978:135) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: nya övergångsbest.
Ändring, SFS 1982:254
Rubrik: Lag (1982:254) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1991:1522
Rubrik: Lag (1991:1522) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1992‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:151
Rubrik: Lag (1992:151) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1992‑04‑15
Ändring, SFS 1993:153
Rubrik: Lag (1993:153) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1993‑10‑04
Ändring, SFS 1994:107
Rubrik: Lag (1994:107) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1994‑04‑10
Ändring, SFS 1995:371
Rubrik: Lag (1995:371) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1995‑05‑01
Ändring, SFS 1995:1082
Rubrik: Lag (1995:1082) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, bil. 1; ny bil. 2
Ikraft: 1996‑05‑30 överg.best.
Ändring, SFS 1996:11
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:1082
Ändring, SFS 1996:159
Rubrik: Lag (1996:159) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1996‑05‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:112, bet. 1995/96:LU15, rskr. 1995/96:165
Ändring, SFS 1997:115
Rubrik: Lag (1997:115) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest., bil. till 1995:1082; ny 3 p övergångsbest. till 1995:1082
Ikraft: 1997‑05‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:59, bet. 1996/97:LU14, rskr. 1996/97:154
Ändring, SFS 2002:611
Rubrik: Lag (2002:611) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ändr. 1 §; ny bil. 3
Ikraft: 2003‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:189
Rubrik: Förordning (2003:189) om ikraftträdande av lagen (2002:610) om ändring i sjölagen (1994:1009) och lagen (2002:611) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:611
Ändring, SFS 2005:112
Rubrik: Lag (2005:112) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: utgår genom 2005:879
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:253
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2005:879
Rubrik: Lag (2005:879) om ändring i lagen (2005:112) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ändr. 2005:112 utgår
Förarbeten: bet. 2005/06:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:23 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman