Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:239) om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:239) om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift

» Läs lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:239 :
prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] bil. 13, bet. 1981/82:SkU53 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:204

Förarbeten till lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift och ändringar i lagen

Lag (1946:324) om skogsvårdsavgift
Departement: Jordbruksdepartementet
Förarbeten: rskr 1946:391
Upphävd: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1953:279
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1953:403
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1973:1105
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1975:185
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ändring, SFS 1975:1181
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1975:185
Förarbeten: prop. 1975/76:70 om ändring i uppbördslagen (1953:272), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:18, rskr 1975/76:71
Ändring, SFS 1979:431
Rubrik: Lag (1979:431) om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Förarbeten: prop. 1978/79:110 om riktlinjer för skogspolitiken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU49 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:388
Ändring, SFS 1981:343
Rubrik: Lag (1981:343) om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1980/81:118 om ekonomisk-politiska åtgärder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1980/81:SkU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:285
Ändring, SFS 1982:239
Rubrik: Lag (1982:239) om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] bil. 13, bet. 1981/82:SkU53 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:204
Ändring, SFS 1983:1125
Rubrik: Lag (1983:1125)om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:84
Ändring, SFS 1984:1079
Rubrik: Lag (1984:1079) om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:70 om slopad kommunal taxering av juridiska personer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1986:491
Rubrik: Lag (1986:491) om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1990:338
Rubrik: Lag (1990:338) om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1190‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1991:1849
Rubrik: Lag (1991:1849) om upphävande av lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift
Omfattning: upph.
Förarbeten: prop. 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman