Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:233) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:233) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring

» Läs lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:233 :
prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 8 p. B 6), bet. 1981/82:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:242

Förarbeten till lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring och ändringar i lagen

Lag (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1962:90 med förslag till lag om allmän försäkring, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; bet. 1962:L2U27 [ pdf|Ikon för riksdagen ]; rskr 1962:250
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1963:58
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1964:157
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ändring, SFS 1965:145
Omfattning: ändr. 11, 16 §§
Ändring, SFS 1966:237
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1967:207
Omfattning: upph. 10, 12 §§; ändr. 11 §
Ändring, SFS 1969:207
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1970:188
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1975:325
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: prop. 1975:92 om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:SfU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:127
Ändring, SFS 1980:1058
Rubrik: Lag (1980:1058) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: prop. 1980/81:42 om ändrade regler för villabeskattningen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:94
Ändring, SFS 1982:233
Rubrik: Lag (1982:233) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 32 §
Förarbeten: prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 8 p. B 6), bet. 1981/82:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:242
Ändring, SFS 1983:395
Rubrik: Lag (1983:395) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1985:88
Rubrik: Lag (1985:88) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
Omfattning: upph. 5, 6 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1986:141
Rubrik: Lag (1986:141) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:366
Rubrik: Lag (1987:366) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:779
Rubrik: Lag (1990:779) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:311
Rubrik: Lag (1994:311) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 16, 32 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1588
Rubrik: Lag (1996:1588) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:801
Rubrik: Lag (1999:801) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SfU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 1999:1236
Rubrik: Lag (1999:1236) om ändring i lagen (1962:382) om införande av lagen om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:464
Rubrik: Lag (2000:464) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
Omfattning: upph. 16, 17, 32 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman