Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:230) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:230) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott

» Läs lagen (1969:205) om pensionstillskott (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:230 :
prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 8 p. B 5), bet. 1981/82:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:242

Förarbeten till lagen (1969:205) om pensionstillskott och ändringar i lagen

Lag (1969:205) om pensionstillskott
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1969:38 med förslag till lag om pensionstillskott, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 2LU 1969:41; rskr 1969:153
Upphävd: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1970:187
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1971:276
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1974:785
Omfattning: ändr. 2, 3, 7 §§; ny 2 a §
Ändring, SFS 1975:381
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Förarbeten: prop. 1975:97 angående rörlig pensionsålder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:222
Ändring, SFS 1981:694
Rubrik: Lag (1981:694) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1982:230
Rubrik: Lag (1982:230) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 3 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 8 p. B 5), bet. 1981/82:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:242
Ändring, SFS 1983:961
Rubrik: Lag (1983:961) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 2, 2 a §§
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:85
Ändring, SFS 1987:365
Rubrik: Lag (1987:365) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 4 §, övergångsbest.
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:173
Rubrik: Lag (1988:173) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 4 §, övergångsbest. till 1981:694
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1987/88:SfU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:197
Ändring, SFS 1988:884
Rubrik: Lag (1988:884) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:1044
Rubrik: Lag (1989:1044) om ändring i lagen (1988:884) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 2 § i 1988:884
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1989:1045
Rubrik: Lag (1989:1045) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:740
Rubrik: Lag (1990:740) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1981:694
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:775
Rubrik: Lag (1990:775) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 2, 2 a §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:379
Rubrik: Lag (1992:379) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992‑06‑01
Ändring, SFS 1992:1278
Rubrik: Lag (1992:1278) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§; ny 2 b §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:7 om rätten till folkpension m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU4, rskr 1992/93:69
Ändring, SFS 1992:1739
Rubrik: Lag (1992:1739) om ändring i lagen (1992:1278) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 2, 2 a §§ i 1992:1278, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1278
Ändring, SFS 1994:312
Rubrik: Lag (1994:312) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:511
Rubrik: Lag (1995:511) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1589
Rubrik: Lag (1996:1589) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: nuvarande 2 b betecknas 2 c; ändr. 2, 2 a §§, den nya 2 c §, 5 §; ny 2 b §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:795
Rubrik: Lag (1997:795) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1041
Rubrik: Lag (1997:1041) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:548
Rubrik: Lag (1998:548) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 2 b §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:690
Rubrik: Lag (1998:690) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:705
Rubrik: Lag (1998:705) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:152, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Ändring, SFS 1998:1764
Rubrik: Lag (1998:1764) om ändring i lagen (1998:548) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:548
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 11, bet. 1998/99:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:807
Rubrik: Lag (1999:807) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SfU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 2000:777
Rubrik: Lag (2000:777) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 2 b, 3 §§
Ikraft: 2000‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:800
Rubrik: Lag (2000:800) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest. till 1998:705
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2001:498
Rubrik: Lag (2001:498) om upphävande av lagen (1969:205) om pensionstillskott
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman