Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:199) om ändring i sjömanslagen (1973:282)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:199) om ändring i sjömanslagen (1973:282)

» Läs sjömanslagen (1973:282) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:199 :
prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 9 p. 4), bet. 1981/82:TU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:177

Förarbeten till sjömanslag (1973:282) och ändringar i lagen

Sjömanslag (1973:282)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Förarbeten: prop. 1973:40 med förslag till sjömanslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1973:16, rskr 1973:164
Ändring, SFS 1975:739
Omfattning: ändr. 15, 58–60, 64, 72 §§
Ändring, SFS 1975:1338
Omfattning: ändr. 45 §
Förarbeten: prop. 1975/76:13 med förslag till ändring i sjömanslagen (1973:282) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1975/76:26, rskr 1975/76:120
Ändring, SFS 1976:591
Rubrik: Lag (1976:591) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 29, 59 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1982:199
Rubrik: Lag (1982:199) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 45, 58, 59 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 9 p. 4), bet. 1981/82:TU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:177
Ändring, SFS 1982:342
Rubrik: Lag (1982:342) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 19, 20, 26, 62 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:138 om avskaffande av påmönstringsförbud för sjömän [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:TU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:336
Ändring, SFS 1983:932
Rubrik: Lag (1983:932) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:1 om mönstring av sjömän [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:TU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:22
Ändring, SFS 1984:830
Rubrik: Förordning (1984:830) om ikraftträdande av lagen (1983:932) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1983:932
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1988:52
Rubrik: Lag (1988:52) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:3 om en ny fartygssäkerhetslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:42
Ändring, SFS 1989:295
Rubrik: Lag (1989:295) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:123 med förslag om karantänslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 1989:992
Rubrik: Lag (1989:992) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 59, 71 §§
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:22, bet. 1989/90:TU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:63
Ändring, SFS 1992:797
Rubrik: Lag (1992:797) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:973
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:797
Ändring, SFS 1994:1019
Rubrik: Lag (1994:1019) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 1, 18, 52 §§
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1019
Ändring, SFS 1998:360
Rubrik: Lag (1998:360) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1322
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1998:360
Ändring, SFS 2000:849
Rubrik: Lag (2000:849) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:852
Rubrik: Lag (2000:852) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 62, 63, 64, 65, 66 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2002:457
Rubrik: Lag (2002:457) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 2002‑06‑30
Förarbeten: prop. 2001/02:108 Vissa frågor om sjömäns vilotid (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:TU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:279, EGTL167/1999 s33
CELEX-nr: 31999L0063 [ pdf ]
Ändring, SFS 2002:465
Rubrik: Lag (2002:465) om ändring i sjölagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2003:369
Rubrik: Lag (2003:369) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 9, 10, 11, 30, 32, 58 §§; ny 11 a §
Ikraft: 2003‑07‑21
Förarbeten: prop. 2002/03:109 Sjösäkerhet (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:TU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:191
Ändring, SFS 2004:172
Rubrik: Lag (2004:172) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2004:427
Rubrik: Lag (2004:427) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 56 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2006:77
Rubrik: Lag (2006:77) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2007:441
Rubrik: Lag (2007:441) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2008:1360
Rubrik: Lag (2008:1360) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 15, 28, 45 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:341
Rubrik: Lag (2010:341) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 34, 35 §§
Ikraft: 2011‑02‑01
Ändring, SFS 2010:1555
Rubrik: Lag (2010:1555) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 59 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:93
Rubrik: Lag (2012:93) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 3, 38, 39, 43, 44, 58 §§; nya 37 a, 38 a, 61 a §§, rubr. närmast före 61 a §
Ikraft: 2012‑03‑01
Förarbeten: prop. 2011/12:35 2006 års sjöarbetskonvention (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:TU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:133 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL124/2009 s30
CELEX-nr: 32009L0013 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:717
Rubrik: Lag (2014:717) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 26, 54 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:919
Rubrik: Lag (2014:919) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2015‑01‑10
Ändring, SFS 2016:543
Rubrik: Lag (2016:543) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 69 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2020:392
Rubrik: Lag (2020:392) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ny 13 a §
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2020:1030
Rubrik: Lag (2020:1030) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 56 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:362
Rubrik: Förordning (2021:362) om ikraftträdande av lagen (2020:392) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2020:392
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman