Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:197) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:197) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

» Läs lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:197 :
prop. 1981/82:96 med förslag till lag om preskription av skattefordringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:178

Förarbeten till lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. och ändringar i lagen

Lag (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Departement: Finansdepartementet S5
Upphävd: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1972:572
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1972:822
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1972:128 med förslag om förordning om skatt på spel, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:SkU66, rskr 342
Ändring, SFS 1973:39
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: bet. 1973:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:19
Ändring, SFS 1973:606
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1973:94 om ändringar i vägtrafikbeskattningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SkU41 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:254
Ändring, SFS 1974:229
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1974:45 angående stödåtgärder på fiskets område, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 1974:11, rskr 1974:175
Ändring, SFS 1974:872
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1975:1249
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:12 med förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:5, rskr 1975/76:115
Ändring, SFS 1975:1266
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:70 om ändring i uppbördslagen (1953:272), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:18, rskr 1975/76:71
Ändring, SFS 1977:308
Rubrik: Lag (1977:308) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Ändring, SFS 1978:75
Rubrik: Lag (1978:75) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1977/78:78 om försäljningsskatt på motorfordon, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:21, rskr 1977/78:120
Ändring, SFS 1978:146
Rubrik: Lag (1978:146) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1977/78:98 med förslag till lag om skatt på vissa resor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:45, rskr 1977/78:222
Ändring, SFS 1978:895
Rubrik: Lag (1978:895) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1981:1158
Rubrik: Lag (1981:1158) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1982:197
Rubrik: Lag (1982:197) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1982:693
Rubrik: Lag (1982:693) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:159 om lag om skatt på vissa kassettband [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU66 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:359
Ändring, SFS 1982:1203
Rubrik: Lag (1982:1203) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1982/83:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:106
Ändring, SFS 1983:221
Rubrik: Lag (1983:221) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1983‑05‑17 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:102 om tillfällig vinstskatt [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU40 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:259
Ändring, SFS 1983:1106
Rubrik: Lag (1983:1106) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1984:170
Rubrik: Lag (1984:170) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1984:602
Rubrik: Lag (1984:602) om ändring i lagen (1984:170) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1984:855
Rubrik: Lag (1984:855) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:856
Rubrik: Lag (1984:856) om ändring i lagen (1984:855) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr.best. i 1984:855
Ikraft: 1984‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:45 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:28
Ändring, SFS 1986:1229
Rubrik: Lag (1986:1229) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:61 om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:17, SkU 1986/87:20, rskr 198687:87
Ändring, SFS 1987:1197
Rubrik: Lag (1987:1197) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:42 om följdändringar till ny tullagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1988:331
Rubrik: Lag (1988:331) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:159 om ny vägtrafikskattelagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:38, rskr 1987/88:316
Ändring, SFS 1988:1569
Rubrik: Lag (1988:1569) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑03‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:39 om miljöskatt på inrikes flygtrafik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU10, rskr 1988/89:79
Ändring, SFS 1990:590
Rubrik: Lag (1990:590) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1990:1436
Rubrik: Lag (1990:1436) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:701
Rubrik: Lag (1991:701) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1485
Rubrik: Lag (1991:1485) om ändring i lagen (1991:701) om ändring lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 § i 1991:701
Förarbeten: prop. 1991/92:1 om lotteriskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU1, rskr 1991/92:9
Ändring, SFS 1992:73
Rubrik: Lag (1992:73) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992‑03‑01
Ändring, SFS 1992:630
Rubrik: Lag (1992:630) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1481
Rubrik: Lag (1992:1481) om ändring i lagen (1992:630) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 § i 1992:630
Ändring, SFS 1993:847
Rubrik: Lag (1993:847) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑10‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:124 om skatt på dieselolja m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU34, rskr. 1992/93:370
Ändring, SFS 1994:209
Rubrik: Lag (1994:209) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1713
Rubrik: Lag (1994:1713) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑12‑31
Ändring, SFS 1994:1788
Rubrik: Lag (1994:1788) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:332
Rubrik: Lag (1995:332) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1995:622
Rubrik: Lag (1995:622) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1670
Rubrik: Lag (1995:1670) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:684
Rubrik: Lag (1996:684) om ändring i lagen (1995:1670) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1995:1670
Ändring, SFS 1996:1352
Rubrik: Lag (1996:1352) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:517
Rubrik: Lag (1997:517) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1033
Rubrik: Lag (1997:1033) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1997:517
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 2003:536
Rubrik: Lag (2003:536) om upphävande av lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Omfattning: upph.
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman