Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

» Läs lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:188 :
prop. 1981/82:96 med förslag till lag om preskription av skattefordringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:178

Förarbeten till lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. och ändringar i lagen

Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring, SFS 1984:861
Rubrik: Lag (1984:861) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1195
Rubrik: Lag (1987:1195) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:42 om följdändringar till ny tullagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1993:904
Rubrik: Lag (1993:904) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:342
Rubrik: Lag (1994:342) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1996:772
Rubrik: Lag (1996:772) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:491
Rubrik: Lag (1997:491) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1092
Rubrik: Lag (1997:1092) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:834
Rubrik: Lag (1998:834) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1401
Rubrik: Lag (1999:1401) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2003:688
Rubrik: Lag (2003:688) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:550
Rubrik: Lag (2006:550) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:701
Rubrik: Lag (2006:701) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 7, 13 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:326
Rubrik: Lag (2007:326) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 7, 13 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:9
Rubrik: Lag (2010:9) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 7, 13 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2011:1309
Rubrik: Lag (2011:1309) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1539
Rubrik: Lag (2011:1539) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 2012‑01‑01
CELEX-nr: 32010L0024 [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:680
Rubrik: Lag (2016:680) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016‑11‑01
Ändring, SFS 2022:978
Rubrik: Lag (2022:978) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:877
Rubrik: Lag (2023:877) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman