Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:178) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:178) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.

» Läs lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:178 :
prop. 1981/82:86 om godkännande av en nordisk överenskommelse om godkännande av vissa yrkesgrupper för verksamhet inom hälso- och sjukvården och veterinärväsendet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:166

Förarbeten till lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m. och ändringar i lagen

Lag (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Förarbeten: prop. 1965:7 med förslag till lag om behörighet att utöva veterinäryrket m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 2LU 1965:6; rskr 1965:69
Upphävd: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1971:623
Omfattning: ändr. 5, 13 §§
Ändring, SFS 1971:1116
Omfattning: ändr. 1–10, 13 §§
Ändring, SFS 1975:73
Omfattning: ändr. 2, 6, 8, 9, 13, 14 §§; nya 15, 16 §§
Ändring, SFS 1975:684
Omfattning: ändr. 3, 6, 16 §§
Ändring, SFS 1976:607
Rubrik: Lag (1976:607) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1980:200
Rubrik: Lag (1980:200) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:178
Rubrik: Lag (1982:178) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1987:998
Rubrik: Lag (1987:998) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
Omfattning: ändr. 4, 13 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1990:92
Rubrik: Lag (1990:92) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
Omfattning: ändr. 10, 13 §§
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:289
Rubrik: Lag (1991:289) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:383
Rubrik: Lag (1991:383) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1957
Rubrik: Lag (1991:1957) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1565
Rubrik: Lag (1992:1565) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1565
Ändring, SFS 1994:270
Rubrik: Lag (1994:270) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:844
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman