Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:152) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:152) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

» Läs skattebrottslagen (1971:69) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:152 :
prop. 1981/82:85 om ändring i brottsbalken m.m. (bokföringsbrott) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:159

Förarbeten till skattebrottslagen (1971:69) och ändringar i lagen

Skattebrottslag (1971:69)
Departement: Finansdepartementet S3
Förarbeten: prop. 1971:10 med förslag till skattebrottslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 16, rskr 72
Ändring, SFS 1971:800
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1972:268
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1972:821
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1972:128 med förslag om förordning om skatt på spel, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:SkU66, rskr 342
Ändring, SFS 1973:38
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: bet. 1973:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:19
Ändring, SFS 1973:605
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1973:94 om ändringar i vägtrafikbeskattningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SkU41 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:254
Ändring, SFS 1974:871
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1975:331
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1975:98 om skatteplikt för vissa studiebidrag, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975:27, rskr 1975:181
Ändring, SFS 1975:1180
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:70 om ändring i uppbördslagen (1953:272), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:18, rskr 1975/76:71
Ändring, SFS 1977:307
Rubrik: Lag (1977:307) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Ändring, SFS 1977:324
Rubrik: Lag (1977:324) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1976/77:144 om höjning av mervärdeskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:48, rskr 1976/77:302
Ändring, SFS 1978:74
Rubrik: Lag (1978:74) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1977/78:78 om försäljningsskatt på motorfordon, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:21, rskr 1977/78:120
Ändring, SFS 1978:145
Rubrik: Lag (1978:145) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1977/78:98 med förslag till lag om skatt på vissa resor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:45, rskr 1977/78:222
Ändring, SFS 1981:1157
Rubrik: Lag (1981:1157) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1982:152
Rubrik: Lag (1982:152) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 10 §
Förarbeten: prop. 1981/82:85 om ändring i brottsbalken m.m. (bokföringsbrott) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:159
Ändring, SFS 1982:692
Rubrik: Lag (1982:692) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:159 om lag om skatt på vissa kassettband [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU66 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:359
Ändring, SFS 1982:1202
Rubrik: Lag (1982:1202) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1982/83:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:106
Ändring, SFS 1983:220
Rubrik: Lag (1983:220) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1983‑05‑17 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:102 om tillfällig vinstskatt [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU40 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:259
Ändring, SFS 1983:460
Rubrik: Lag (1983:460) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: nya 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:1105
Rubrik: Lag (1983:1105) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1984:169
Rubrik: Lag (1984:169) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:601
Rubrik: Lag (1984:601) om ändring i lagen (1984:169) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:854
Rubrik: Lag (1984:854) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984‑12‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:45 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:28
Ändring, SFS 1984:1059
Rubrik: Lag (1984:1059) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:178 om ändringar i vägtrafikbeskattningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1984/85:18 om statlig fastighetsskatt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU40 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1984/85:17, 1984/85:24, rskr 1984/85:90
Ändring, SFS 1985:105
Rubrik: Lag (1985:105) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 14, 17 §§; nya 14 a, 14 b, 14 c §§
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:47 om preskriptionshinder vid skattebrott, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:142
Ändring, SFS 1985:409
Rubrik: Lag (1985:409) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:180 om förenklad självdeklaration [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:375
Ändring, SFS 1985:416
Rubrik: Lag (1985:416) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:178 om domstolarna och eko-brotten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:360
Ändring, SFS 1986:1228
Rubrik: Lag (1986:1228) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:61 om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986:87:17, SkU 1986/87:20, rskr 1986/87:87
Ändring, SFS 1988:332
Rubrik: Lag (1988:332) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:159 om ny vägtrafikskattelagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:38, rskr 1987/88:316
Ändring, SFS 1988:1568
Rubrik: Lag (1988:1568) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑03‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:39 om miljöskatt på inrikes flygtrafik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU10, rskr 1988/89:79
Ändring, SFS 1989:351
Rubrik: Lag (1989:351) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑06‑15
Förarbeten: prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU33, rskr 1988/89:304
Ändring, SFS 1989:472
Rubrik: Lag (1989:472) om ändring i lagen (1989:351) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 § i 1989:351
Ikraft: 1989‑06‑15
Förarbeten: bet. 1988/89:FiU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:329
Ändring, SFS 1990:148
Rubrik: Lag (1990:148) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990‑05‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:96 om skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU27, rskr 1989/90:207
Ändring, SFS 1990:360
Rubrik: Lag (1990:360) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:589
Rubrik: Lag (1990:589) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1990:1435
Rubrik: Lag (1990:1435) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:700
Rubrik: Lag (1991:700) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1484
Rubrik: Lag (1991:1484) om ändring i lagen (1991:700) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 § i 1991:700
Förarbeten: prop. 1991/92:1 om lotteriskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU1, rskr 1991/92:9
Ändring, SFS 1992:629
Rubrik: Lag (1992:629) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1751
Rubrik: Lag (1992:1751) om ändring i lagen (1992:629) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 § i 1992:629
Ändring, SFS 1993:846
Rubrik: Lag (1993:846) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑10‑01
Ändring, SFS 1993:1556
Rubrik: Lag (1993:1556) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:207
Rubrik: Lag (1994:207) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:504
Rubrik: Lag (1994:504) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1711
Rubrik: Lag (1994:1711) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑12‑31
Ändring, SFS 1995:331
Rubrik: Lag (1995:331) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1995:621
Rubrik: Lag (1995:621) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1669
Rubrik: Lag (1995:1669) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:657
Rubrik: Lag (1996:657) om ändring i lagen (1995:1669) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1995:1669
Ändring, SFS 1996:658
Rubrik: Lag (1996:658) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: upph. 9, 11 §§; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 14 a, 14 c §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:486
Rubrik: Lag (1997:486) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1025
Rubrik: Lag (1997:1025) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Ändring, SFS 2000:1229
Rubrik: Lag (2000:1229) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2003:682
Rubrik: Lag (2003:682) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:805
Rubrik: Lag (2003:805) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:229
Rubrik: Lag (2004:229) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004‑06‑01
Ändring, SFS 2005:292
Rubrik: Lag (2005:292) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ny 13 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:457
Rubrik: Lag (2005:457) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2011:513
Rubrik: Lag (2011:513) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 13 a §; ny 11 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1247
Rubrik: Lag (2011:1247) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 6, 7, 12, 14 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1490
Rubrik: Lag (2014:1490) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:634
Rubrik: Lag (2015:634) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 13 §; ny 13 b §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:511
Rubrik: Lag (2016:511) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2018:564
Rubrik: Lag (2018:564) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:159
Rubrik: Lag (2022:159) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2023‑02‑13
Ändring, SFS 2023:876
Rubrik: Lag (2023:876) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 13 b §
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman