Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:121) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:121) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar

» Läs lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:121 :
prop. 1981/82:88 om åtgärder för att förbättra försäkringsdomstolarnas arbetsläge m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SfU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:141

Förarbeten till lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar och ändringar i lagen

Lag (1978:28) om Försäkringsöverdomstolen
Departement: Justitiedepartementet L4
Upphävd: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1982:121
Rubrik: Lag (1982:121) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Ändring, SFS 1982:535
Rubrik: Lag (1982:535) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1986:147
Rubrik: Lag (1986:147) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar
Omfattning: ändr. 5, 7, 9 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:618
Rubrik: Lag (1988:618) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar
Omfattning: ändr. 8–10 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/8:138, bet. 1987/88:JuU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:360
Ändring, SFS 1988:1292
Rubrik: Lag (1988:1292) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1330
Rubrik: Lag (1988:1330) om ändring i lagen (1988:618) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar
Omfattning: ändr. 9 § i 1988:618
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1990:370
Rubrik: Lag (1990:370) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:453
Rubrik: Lag (1990:453) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1991:209
Rubrik: Lag (1991:209) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar
Omfattning: upph. 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2, 5, 11 §§; ändr. författningsrubr., 1, 11, 12, 13, 14, 15 §§,
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:209
Ändring, SFS 1993:573
Rubrik: Lag (1993:573) om ändring i lagen (1978:28) om Försäkringsöverdomstolen
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1992/93:JuU33, rskr. 1992/93:372
Ändring, SFS 1993:574
Rubrik: Lag (1993:574) om upphävande av lagen (1978:28) om Försäkringsöverdomstolen
Omfattning: upph.
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:215 om Försäkringsöverdomstolen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:JuU33, rskr. 1992/93:372
Ändring, SFS 1995:797
Rubrik: Lag (1995:797) om ändring i lagen (1993:574) om upphävande av lagen (1978:28) om Försäkringsöverdomstolen
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1993:574
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman