Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1981:1340) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1981:1340) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall

Förarbeten till SFS 1981:1340 :
prop. 1981/82:45 om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:109

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman