Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1981:1337) om ändring i utsökningsbalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1981:1337) om ändring i utsökningsbalken

Förarbeten till SFS 1981:1337 :
prop. 1981/82:49 om ändring i utsökningsbalken [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:LU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:87

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman