Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1981:1335) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1981:1335) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

» Läs lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1981:1335 :
prop. 1981/82:66 om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:LU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:88

Förarbeten till lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar och ändringar i lagen

Lag (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: rskr 1924:172
Upphävd: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1927:91
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1934:262
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1940:451
Omfattning: ändr. 1–3, 5–7, 9–13, 15 §§
Ändring, SFS 1954:314
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ändring, SFS 1963:153
Omfattning: ändr. 8 §
Ändring, SFS 1970:598
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1970:99 med förslag till lag om förenklad aktiehantering, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:1LU62, rskr 365
Ändring, SFS 1970:1010
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1970:145 med förslag till lag om införande av nya jordabalken, m. m. [ pdf |Paragraftecken ], bet. 1970:3LU81, rskr 444
Ändring, SFS 1974:1042
Omfattning: ändr. 1, 3, 8, 13, 15 §§
Förarbeten: prop. 1974:142 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:404
Ändring, SFS 1976:616
Rubrik: Lag (1976:616) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar
Omfattning: ändr. 2, 8 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1975/76:170 om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1981:782
Rubrik: Lag (1981:782) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1981:1335
Rubrik: Lag (1981:1335) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar
Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ändring, SFS 1987:629
Rubrik: Lag (1987:629) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1988:1262
Rubrik: Lag (1988:1262) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1395
Rubrik: Lag (1988:1395) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:836
Rubrik: Lag (1989:836) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar
Omfattning: ny 13 a §
Ikraft: 1989‑12‑08
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:836
Ändring, SFS 1991:198
Rubrik: Lag (1991:198) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar
Omfattning: ändr. 13 a §
Förarbeten: prop. 1990/91:106 om kontobaserat penningmarknadssystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:198
Ändring, SFS 1994:1439
Rubrik: Lag (1994:1439) om upphävande av lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman