Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1981:1313) om ändring i brottsbalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1981:1313) om ändring i brottsbalken

Förarbeten till SFS 1981:1313 :
prop. 1981/82:43 om ändring i brottsbalken (åtalsregler vid misshandel) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:104

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman