Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1981:1308) om ändring i passlagen (1978:302)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1981:1308) om ändring i passlagen (1978:302)

» Läs passlagen (1978:302) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1981:1308 :
prop. 1981/82:16 om ändring i passlagen (1978:302) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:106

Förarbeten till passlagen (1978:302) och ändringar i lagen

Passlag (1978:302)
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: prop. 1977/78:156 med förslag till passlag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:JuU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:316
Ändring, SFS 1979:663
Rubrik: Förordning (1979:663) om ikraftträdande av passlagen (1978:302)
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1979:695
Rubrik: Lag (1979:695) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 19 §
Förarbeten: prop. 1978/79:212 om ändring i brottsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:JuU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1979:709
Rubrik: Förordning (1979:709) om ikraftträdande av lagen (1979:695) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1979:695
Ändring, SFS 1980:380
Rubrik: Lag (1980:380) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1979/80:96 med förslag till ny utlänningslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1979/80:27, rskr 1979/80:378
Ändring, SFS 1981:221
Rubrik: Lag (1981:221) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 19, 28, 29 §§
Ändring, SFS 1981:1304
Rubrik: Lag (1981:1304) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: prop. 1980/81:201 med förslag till ändring i rättegångsbalken m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:54
Ändring, SFS 1981:1308
Rubrik: Lag (1981:1308) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 2, 5, 28, 31, 32 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:16 om ändring i passlagen (1978:302) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:106
Ändring, SFS 1983:246
Rubrik: Lag (1983:246) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ny 34 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1985:931
Rubrik: Lag (1985:931) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 2, 8, 27 §§
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:243
Rubrik: Lag (1986:243) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 22, 28 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:107 om följdlagstiftning till den nya omsorgslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SoU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:224
Ändring, SFS 1986:1177
Rubrik: Lag (1986:1177) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:698
Rubrik: Lag (1987:698) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1990:604
Rubrik: Lag (1990:604) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 20, 22, 24, 28, 34 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1990:1015
Rubrik: Lag (1990:1015) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 21, 23 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1963
Rubrik: Lag (1991:1963) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 20, 22, 24, 28, 29, 34 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:204
Rubrik: Lag (1993:204) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:2067
Rubrik: Lag (1994:2067) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1703
Rubrik: Lag (1995:1703) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 27, 28 §§
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:727
Rubrik: Lag (1997:727) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 2000:346
Rubrik: Lag (2000:346) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001‑03‑25
Ändring, SFS 2001:59
Rubrik: Lag (2001:59) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2001:80
Rubrik: Förordning (2001:80) om ikraftträdande av lagen (2000:346) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2000:346
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2001:59
Ändring, SFS 2005:655
Rubrik: Lag (2005:655) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7, 12, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 §§; nya 5 a, 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2005‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:JuU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:290
Ändring, SFS 2005:974
Rubrik: Lag (2005:974) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 21, 23 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:434
Rubrik: Lag (2006:434) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 11, 12, §§; ny 11 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:382
Rubrik: Lag (2008:382) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:387
Rubrik: Lag (2009:387) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 a, 6, 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2009‑06‑28
Ändring, SFS 2010:513
Rubrik: Lag (2010:513) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:618
Rubrik: Lag (2010:618) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: upph. 29 §; ändr. 28 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:584
Rubrik: Lag (2014:584) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 2, 5 a §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:336
Rubrik: Lag (2015:336) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5, 5 a §§
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:486
Rubrik: Lag (2015:486) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015‑08‑01
Ändring, SFS 2016:135
Rubrik: Lag (2016:135) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 3, 13, 14 §§; nya 7 a, 12 a §§
Ikraft: 2016‑04‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2018:31
Rubrik: Lag (2018:31) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2020:351
Rubrik: Lag (2020:351) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: nuvarande 7 a § betecknas 7 b §; ändr. den nya 7 b, 8, 12, 18 §§; ny 7 a §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2021:414
Rubrik: Lag (2021:414) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2021‑08‑02
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman