Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1981:1289) om ändring i rättegångsbalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1981:1289) om ändring i rättegångsbalken

Förarbeten till SFS 1981:1289 :
prop. 1981/82:28 om ändringar i rättshjälpslagen (1972:429), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:105

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman