Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1981:1274) om ändring i bostadsfinansieringsförordningen (1974:946)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1981:1274) om ändring i bostadsfinansieringsförordningen (1974:946)

» Läs bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1981:1274 :
Jfr prop. 1981/82:64 om styrmedel för introduktion av naturgas [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:CU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:81

Ändringar i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)

Bostadsfinansieringsförordning (1974:946)
Departement: Bostadsdepartementet
Förarbeten: prop. 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1974:36, rskr 1974:372
Upphävd: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1975:489
Omfattning: ändr. 2, 6, 9, 10, 15, 26, 29, 38, 44 §§; ny 9 a §
Förarbeten: Jfr prop. 1975:1 med förslag till statsbudget för budgetåret 1975/76 [ pdf ] (bil. 14 p IV:11), CU 1975:7, rskr 1975:61, prop. 1975:30 om energihushållningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2), CU 1975:28, rskr 1975:203
Ändring, SFS 1975:624
Omfattning: ny 9 p i övergångsbest.
Förarbeten: Jfr prop. 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1974:36, rskr 1974:372
Ändring, SFS 1975:959
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1975:489
Förarbeten: Jfr CU 1975/76:3, rskr 1975/76:8
Ändring, SFS 1975:1144
Omfattning: ändr. 17, 30, 31 §§
Ändring, SFS 1976:258
Rubrik: Förordning (1976:258) om ändring i bostadsfinansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 7–9, 18, 24, 31, 36–39, 44, 46, 49, 51, 60, 61 §§
Ändring, SFS 1976:788
Rubrik: Bostadsfinansieringsförordning (1974:946) (1976:788)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1977:333
Rubrik: Förordning (1977:333) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: upph. 47, 57 §§; utgår rubr. närmast efter 46 §; ändr. 1, 2, 6, 9, 18, 20, 28, 33, 36, 37, 44, 48, 58, 59 §§; nya 29 a, 42 a, 42 b §§
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78 [ pdf ] (bil. 16 s.34, 53, 120), CU 1976/77:18, rskr 1976/77:187, prop. 1976/77:107 om hushållning med energi i byggnader m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1976/77:32, rskr 1976/77:244
Ändring, SFS 1977:340
Rubrik: Förordning (1977:340) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 19 §
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:122 om ändring i byggnadslagen (1947:385) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1976/77:35, rskr 1976/77:310
Ändring, SFS 1977:738
Rubrik: Förordning (1977:738) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 24, 53 §§
Ändring, SFS 1977:1180
Rubrik: Förordning (1977:1180) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 9, 15 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:50 om ändring i byggnadsstadgan (1959:612), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:6, rskr 1977/78:72
Ändring, SFS 1978:380
Rubrik: Förordning (1978:380) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 9, 10, 15, 17, 18, 26, 29, 38–41, 43, 53 §§, 8 p övergångsbest.
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1978/79 [ pdf ] (bil. 16 s. 34, 169), CU 1977/78:27, rskr 1977/78:264, prop. 1977/78:93 om riktlinjer för ansvarsfördelning inom bostadsförsörjningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:28, rskr 1977/78:265
Ändring, SFS 1978:658
Rubrik: Förordning (1978:658) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 36, 42 §§; ny 36 a §
Ändring, SFS 1978:735
Rubrik: Förordning (1978:735) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 17 §
Ändring, SFS 1979:30
Rubrik: Förordning (1979:30) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 45, 56 §§
Ändring, SFS 1979:423
Rubrik: Förordning (1979:423) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 18, 25, 33, 34, 36, 38, 44, 56 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1979/80 [ pdf ] (bil. 16 s. 45, 143), CU 1978/79:26, rskr 1978/79:250, prop. 1978/79:115 om riktlinjer för energipolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 3 s. 45), CU 1978/79:37, rskr 1978/79:394, CU 1978/79:39, rskr 1978/79:407
Ändring, SFS 1979:620
Rubrik: Förordning (1979:620) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 9 a §
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:115 om riktlinjer för energipolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 3, CU 1978/79:37, rskr 1978/79:394
Ändring, SFS 1979:1019
Rubrik: Förordning (1979:1019) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 24, 28, 32, 33, 36–38, 53 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:209 om ändring i bostadsbeskattningen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FiU 1979/80:8, rskr 1979/80:59, SkU 1979/80:11, rskr 1979/80:42, bet. 1979/80:CU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:31
Ändring, SFS 1980:329
Rubrik: Förordning (1980:329) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 2, 6, 8, 9, 15, 18, 20–22, 24, 29 a, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 52, 53, 65, 68 §§; ny 43 a §; omtryck
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81 [ pdf ] (bil. 16 s. 70, 111, 148), bet. 1979/80:CU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1979/80:22, rskr 1979/80:216, 1979/80:240, prop. 1979/80:97 om åtgärder mot strålrisker i byggnader [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:CU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:314
Ändring, SFS 1980:777
Rubrik: Förordning (1980:777) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 36, 58 §§
Ändring, SFS 1980:1065
Rubrik: Förordning (1980:1065) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 24, 36–38, 42 §§, 8, 9 p övergångsbest.; ny 38 a §
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:90 om kommunalekonomiska frågor inför år 1981 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 3, FiU 1979/80:25, rskr 1979/80:287, prop. 1980/81:63 om räntebidrag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:CU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1980/81:12, rskr 1980/81:95, 1980/81:106
Ändring, SFS 1981:588
Rubrik: Förordning (1981:588) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 7, 9, 16, 26, 36, 43 a, 44, 45 §§; nya 2 a, 16 a §§
Ändring, SFS 1981:922
Rubrik: Förordning (1981:922) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 36 §
Förarbeten: Jfr bet. 1980/81:CU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:244
Ändring, SFS 1981:1052
Rubrik: Förordning (1981:1052) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 58 §
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 8, bet. 1981/82:CU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:30
Ändring, SFS 1981:1274
Rubrik: Förordning (1981:1274) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 9 a §
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:64 om styrmedel för introduktion av naturgas [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:CU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:81
Ändring, SFS 1982:30
Rubrik: Förordning (1982:30) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 44 §, 8 p övergångsbest.
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:118 om ekonomisk-politiska åtgärder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 4), bet. 1980/81:CU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:287, prop. 1980/81:205 om förenklade statliga regler inom barnomsorgen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:38
Ändring, SFS 1982:641
Rubrik: Förordning (1982:641) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 8–10, 16 a-18, 24, 26, 35, 36, 37–38 a, 41, 43 a, 45 §§, 8 p övergångsbest.
Ändring, SFS 1983:82
Rubrik: Förordning (1983:82) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1983‑04‑01
Ändring, SFS 1983:521
Rubrik: Förordning (1983:521) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: upph. 16 a §; ändr. 2, 3, 6, 9, 13, 14, 19, 27 §§
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:1019
Rubrik: Förordning (1983:1019) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: upph. 36 a, 43 a §§; ändr. 2, 2 a, 6–9, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 29 a, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 68 §§
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], (bil. 9 s. 71, 86), bet. 1983/84:BoU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 12, rskr 1983/84:63, 95, prop. 1983/84:41 om garanti och försäkring som villkor för bostadslån till byggda småhus [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:BoU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:64
Ändring, SFS 1984:297
Rubrik: Förordning (1984:297) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 26, 44, 48, 54 §§
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 [ pdf ] (bil. 13 S. 37), bet. 1983/84:BoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:264
Ändring, SFS 1984:1044
Rubrik: Förordning (1984:1044) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 38, 42 §§
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1985:187
Rubrik: Förordning (1985:187) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 36, 38 a §§, p 8, 9 övergångsbest.
Ikraft: 1985‑05‑07 överg.best.
Ändring, SFS 1985:457
Rubrik: Förordning (1985:457) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: upph. 41 §; ändr. 1, 2, 9, 19, 35, 36, 39, 40, 42–44, 56, 63 §§
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:201
Rubrik: Förordning (1986:201) om ändring i bostadsfi- nansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 15, 36, 56 §§; ny 36 a §
Ikraft: 1986‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:288
Rubrik: Förordning (1986:288) om ändring i bostadsfinan- sieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: upph. 23 §; ändr. 5, 7–9, 18–20, 26, 30, 31, 36, 37, 38 a, 39, 44, 45 §§, p 8 i övergångsbest.; nya 8 a, 47 §§
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 13 s. 56, 62, 79), bet. 1985/86:BoU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:171
Ändring, SFS 1986:695
Rubrik: Förordning (1986:695) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: upph. 5, 10, 29, 42 b, 44–47, 58, 59, 62, 63, rubr. närmast före 44 §; ändr. 1, 2, 8, 8 a, 22, 24–26, 30, 33, 36, 42, 60 §§, rubr. närmast före 60 §
Ikraft: 1986‑11‑01
Ändring, SFS 1986:759
Rubrik: Förordning (1986:759) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 33, 36, 55 §§
Ikraft: 1986‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:251
Rubrik: Förordning (1987:251) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 35, 38 a, 55 §§, 8 p övergångsbest.
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:48 om bostadspolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:BoU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:93, prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil. 13 s.39), bet. 1986/87:BoU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:248
Ändring, SFS 1987:529
Rubrik: Förordning (1987:529) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.13 s.39), bet. 1986/87:BoU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:248
Ändring, SFS 1987:1267
Rubrik: Förordning (1987:1267) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: upph. 64–66 §§, rubr. närmast före 64 §; ändr. 36 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:35 om kommunal bostadsanvisningsrätt m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], prop. 1987/88:48 om beräkning av låneunderlag för bostäder, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:BoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1987/88:6, rskr 1987/88:93, 1987/88:95
Ändring, SFS 1988:301
Rubrik: Förordning (1988:301) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: upph. 27 §; ändr. 3, 24, 26, 28, 29 a, 30, 31, 36, 39, 40, 42, 52, 55, 56, 68, 69 §§
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.13 s.20,21,26), bet. 1987/88:BoU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:232
Ändring, SFS 1989:570
Rubrik: Förordning (1989:570) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: upph. 9 p övergångsbest.till 1974:946; ändr. 36, 36 a, 37, 38 a, 42, 42 a §§, 8 p övergångsbest. till 1974:946; ny 38 b §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:1056
Rubrik: Förordning (1989:1056) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: ändr. 38 a §, 8 p övergångsbest. till 1974:946
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1990:920
Rubrik: Förordning (1990:920) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946)
Omfattning: upph. 38 a §; ändr. 18, 36 a, 38 §§, 8 p övergångsbest.
Ikraft: 1990‑10‑02 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:144 om räntebidrag och bostadsbidrag för år 1991, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:BoU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:340
Ändring, SFS 1991:1932
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman