Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1981:1266) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1981:1266) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)

» Läs utlandsresereglementet (1953:666) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1981:1266 :
Regeringens förordningsmotiv 1981:2

Förarbeten till kungl. Maj:ts Utlandsresereglemente (1953:666) och ändringar i lagen

Utlandsresereglemente (1953:666)
Departement: Finansdepartementet
Upphävd: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1954:726
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom, 4 §, 9 § 4, 5 mom, 10 §
Ändring, SFS 1955:291
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom, 7, 9, 11, 12 §§, anvisn. till 6 §, bil.
Ändring, SFS 1956:173
Omfattning: ändr. 3 § 1 mom, 6 § 1, 2 mom, anvisn. till 6 §
Ändring, SFS 1957:109
Omfattning: ändr. 3 § 1 mom, bil.
Ändring, SFS 1959:424
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1961:569
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1963:44
Omfattning: upph. 6 § 3 mom; ändr. 2 § 2 mom, 3 § 1 mom, 4 §, 6 § 1, 2 mom, 8–10, 12, 13 §§, anvisn. till 6 §
Ändring, SFS 1964:245
Omfattning: ändr. 9 § 5 mom, anvisn. till 6 §
Ändring, SFS 1964:579
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1965:892
Omfattning: ändr. 1 § 1 mom
Ändring, SFS 1966:3
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1966:447
Omfattning: ändr. 3 § 1 mom, 6 § 1 mom
Ändring, SFS 1966:607
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1966:749
Omfattning: ändr. 3 § 1 mom, 6 § 1 mom
Ändring, SFS 1967:929
Omfattning: ändr. bil.; omtryck av bil.
Ändring, SFS 1968:717
Omfattning: ändr. bil.; omtryck av bil.
Ändring, SFS 1969:670
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1970:874
Omfattning: ändr. 3 §, 9 § 4 mom, bil.
Ändring, SFS 1971:270
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1971:1083
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1972:274
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1972:664
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1973:174
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1973:1192
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1974:531
Omfattning: ändr. 3 § 1 mom, 6 § 1 mom, 9 § 4 mom, 10 § 1 mom, 4 p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1974:667
Omfattning: ändr. 8 §
Förarbeten: Riksdagens lönedelegations skrivelse den 27 juni 1974
Ändring, SFS 1974:1005
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1975:437
Omfattning: ändr. 1 § 1 mom, 2 § 2 mom, 3 § 1, 2 mom, 4, 5 §§, 6 § 1 mom, 9 § 2, 5, 6 mom
Ändring, SFS 1975:1397
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1976:700
Rubrik: Förordning (1976:700) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1976:1092
Rubrik: Förordning (1976:1092) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1977:158
Rubrik: Förordning (1977:158) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. 9 § 4 mom
Ändring, SFS 1977:761
Rubrik: Förordning (1977:761) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1978:42
Rubrik: Förordning (1978:42) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1978:64
Rubrik: Förordning (1978:64) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. 9 § 4 mom, 10 § 1 mom, 1 p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1979:8
Rubrik: Förordning (1979:8) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. 9 § 4 mom
Ändring, SFS 1979:70
Rubrik: Förordning (1979:70) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1980:48
Rubrik: Förordning (1980:48) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil., 1 p anvisn. till 10 §; ny bil. 2
Ändring, SFS 1980:765
Rubrik: Förordning (1980:765) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. 1 § 1 mom, 2 § 2 mom, 3, 6, 9 §§, 10 § 2 mom, 13 § 1 mom, 2–4 p anvisn. till 6 §, anvisn. till 9 §; omtryck
Ändring, SFS 1981:76
Rubrik: Förordningn(1981:76) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ändring, SFS 1981:125
Rubrik: Förordning (1981:125) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. 9 § 4 mom
Ändring, SFS 1981:934
Rubrik: Förordning (1981:934) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ändring, SFS 1981:1266
Rubrik: Förordning (1981:1266) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. 1 § 3 mom, 9 § 2 mom
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1981:2
Ändring, SFS 1981:1366
Rubrik: Förordning (1981:1366) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ändring, SFS 1982:1270
Rubrik: Förordning (1982:1270) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ändring, SFS 1983:27
Rubrik: Förordning (1983:27) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 1983‑02‑02 överg.best.
Ändring, SFS 1983:63
Rubrik: Förordning (1983:63) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. 2 § 2 mom
Ikraft: 1983‑03‑01
Ändring, SFS 1984:21
Rubrik: Förordning (1984:21) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 1984‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:781
Rubrik: Förordning (1984:781) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. 2 § 2 mom.
Ikraft: 1984‑11‑01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1984:7
Ändring, SFS 1985:32
Rubrik: Förordning (1985:32) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 1985‑01‑30 överg.best.
Ändring, SFS 1985:280
Rubrik: Förordning (1985:280) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1985‑05‑30 överg.best.
Ändring, SFS 1986:75
Rubrik: Förordning (1986:75) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 1986‑03‑05 överg.best.
Ändring, SFS 1986:711
Rubrik: Förordning (1986:711) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1986‑10‑22 överg.best.
Ändring, SFS 1987:47
Rubrik: Förordning (1987:47) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 1987‑02‑25 överg.best.
Ändring, SFS 1987:485
Rubrik: Förordning (1987:485) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: nya 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:1147
Rubrik: Förordning (1987:1147) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. 9 § 4 mom, bil. 1, 2
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:262
Rubrik: Förordning (1988:262) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1988‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1460
Rubrik: Förordning (1988:1460) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. 9 § 4 mom, bil. 1, 2
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:966
Rubrik: Förordning (1989:966) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1990:204
Rubrik: Förordning (1990:204) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1990‑06‑01
Ändring, SFS 1990:1181
Rubrik: Förordning (1990:1181) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1754
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman