Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1981:1259) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1981:1259) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter

» Läs lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1981:1259 :
prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:91

Förarbeten till lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter och ändringar i lagen

Lag (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
Departement: Bostadsdepartementet
Förarbeten: prop. 1973:23 med förslag till lag om ändring i jordabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:153
Upphävd: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1974:823
Omfattning: ändr. 1, 4, 6 §§
Förarbeten: prop. 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1974:36, rskr 1974:372
Ändring, SFS 1974:1089
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: prop. 1974:151 med förslag till lag om bostadsdomstol m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:375
Ändring, SFS 1977:1178
Rubrik: Lag (1977:1178) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1977/78:50 om ändring i byggnadsstadgan (1959:612), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:6, rskr 1977/78:72
Ändring, SFS 1978:308
Rubrik: Lag (1978:308) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 4, 6 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:175 med förslag till hyresförhandlingslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Ändring, SFS 1980:99
Rubrik: Lag (1980:99) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1979/80:72 om bostadsanvisningslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:CU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:180
Ändring, SFS 1981:1259
Rubrik: Lag (1981:1259) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU22 [ pdf ], rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1986:1166
Rubrik: Lag (1986:1166) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:155
Rubrik: Lag (1987:155) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1989:1052
Rubrik: Lag (1989:1052) om upphävande av lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
Omfattning: upph.
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:37 om ingripanden mot olovlig kontorisering, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:BoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:85
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman