Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1981:1258) om ändring i delgivningslagen (1970:428)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1981:1258) om ändring i delgivningslagen (1970:428)

» Läs delgivningslagen (1970:428) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1981:1258 :
prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:91

Förarbeten till delgivningslagen (1970:428) och ändringar i lagen

Delgivningslag (1970:428)
Departement: Justitiedepartementet DOM
Förarbeten: prop. 1970:13 med förslag till ny delgivningslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1LU 17, rskr 101
Upphävd: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 1972:725
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: prop. 1972:109 med förslag till expropriationslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:CU34, rskr 346
Ändring, SFS 1977:677
Rubrik: Lag (1977:677) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 17, 19 §§
Ändring, SFS 1978:768
Rubrik: Lag (1978:768) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 3, 4, 17, 19, 22–24 §§
Ändring, SFS 1981:1258
Rubrik: Lag (1981:1258) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1985:266
Rubrik: Lag (1985:266) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 3, 19 §§; nya 26–30 §§
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:109 om effektivare delgivning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:216
Ändring, SFS 1988:1480
Rubrik: Lag (1988:1480) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:33
Rubrik: Lag (1989:33) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1990:62
Rubrik: Lag (1990:62) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:1386
Rubrik: Lag (1990:1386) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1410
Rubrik: Lag (1990:1410) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 3, 6, 9, 10, 12, 19, 22 §§; nya 3 a, 29 a §§
Ikraft: 1991‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:11 om några delgivningsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU8, rskr 1990/91:90
Ändring, SFS 1991:297
Rubrik: Lag (1991:297) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:1143
Rubrik: Lag (1991:1143) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1992:1065
Rubrik: Lag (1992:1065)om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 3 a, 19 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1250
Rubrik: Lag (1992:1250) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1993:347
Rubrik: Förordning (1993:347) om ikraftträdande av lagen (1992:1250) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ikrafftr. av 1992:1250
Ändring, SFS 1993:1415
Rubrik: Lag (1993:1415) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70
Ändring, SFS 1993:1688
Rubrik: Lag (1993:1688) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 3, 3 a, 17, 19, 24 §§
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1995:20
Rubrik: Lag (1995:20) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:638
Rubrik: Lag (1995:638) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 3, 3 a §§; ny 18 a §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1311
Rubrik: Lag (1995:1311) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996‑02‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:21, bet. 1995/96:JuU9, rskr. 1995/96:58
Ändring, SFS 1997:268
Rubrik: Lag (1997:268) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 3, 9, 16, 17, 19 §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:132, bet. 1996/97:JuU16, rskr. 1996/97:215
Ändring, SFS 2000:569
Rubrik: Lag (2000:569) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2001:236
Rubrik: Lag (2001:236) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 3 a §; ny 3 b §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2004:237
Rubrik: Lag (2004:237) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2006:665
Rubrik: Lag (2006:665) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:684
Rubrik: Lag (2006:684) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 24, 29 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:750
Rubrik: Lag (2006:750) om ändring i lagen (2006:665) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 24 § i 2006:665
Ändring, SFS 2008:882
Rubrik: Lag (2008:882) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
Omfattning: ändr. 3 b §
Ikraft: 2008‑12‑12
Ändring, SFS 2010:1932
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman