Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1981:1201) om ändring i lagen (1981:851) om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1981:1201) om ändring i lagen (1981:851) om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

Förarbeten till SFS 1981:1201 :
prop. 1981/82:50 om sättet att fastställa basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SfU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:85

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman