Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1981:1193) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1981:1193) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

» Läs lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1981:1193 :
prop. 1981/82:50 om sättet att fastställa basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:86

Förarbeten till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och ändringar i lagen

Lag (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1967:137 med förslag till lag om tillägg till vissa trafiklivräntor, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 1LU 1967:58; rskr 1967:340
Ändring, SFS 1973:216
Omfattning: ändr. 1, 4, 9, 16 §§
Ändring, SFS 1975:1412
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: prop. 1975/76:15 med förslag till trafikskadelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1981:821
Rubrik: Lag (1981:821) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1981:1193
Rubrik: Lag (1981:1193) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafikliv- räntor
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ändring, SFS 2003:827
Rubrik: Lag (2003:827) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
Omfattning: ändr. 1, 3, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17 §§; omtryck
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:801
Rubrik: Lag (2004:801) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1207
Rubrik: Lag (2010:1207) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:2046
Rubrik: Lag (2010:2046) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman