Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1981:1153) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1981:1153) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv

» Läs lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1981:1153 :
prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:51

Förarbeten till lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv och ändringar i lagen

Lag (1979:610) om allmän investeringsreserv
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: prop. 1978/79:210 om ändrad företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU57 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:389
Upphävd: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1981:300
Rubrik: Lag (1981:300) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 8 §
Ändring, SFS 1981:1153
Rubrik: Lag (1981:1153) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU9 [ pdf ], rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1982:3
Rubrik: Lag (1982:3) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: prop. 1981/82:79 om uppfinnarkonto [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU25 [ pdf ], rskr 1981/82:101
Ändring, SFS 1983:669
Rubrik: Lag (1983:669) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 7, 8, 15, 17 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:113 om verksamheten vid statens industriverk, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:NU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:376
Ändring, SFS 1985:473
Rubrik: Lag (1985:473) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:140 om tjänsteexportfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:NU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:358
Ändring, SFS 1986:482
Rubrik: Lag (1986:482) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1986:1334
Rubrik: Lag (1986:1334) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1990:377
Rubrik: Lag (1990:377) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 3, 15 §§
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:685
Rubrik: Lag (1990:685) om upphävande av lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: upph.
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1455
Rubrik: Lag (1990:1455) om ändring i lagen (1990:685) om upphävande av lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 1990:685
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman