Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1981:1150) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1981:1150) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

» Läs kommunalskattelagen (1928:370) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1981:1150 :
prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1981/82:9, rskr 1981/82:51

Förarbeten till kommunalskattelagen (1928:370) och ändringar i lagen

Kommunalskattelag (1928:370)
Departement: Finansdepartementet SKA
Förarbeten: rskr 1928:344
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1929:257
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1929:263
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1929:257
Ändring, SFS 1930:190
Omfattning: ändr. 18, 21, 24 §§, 25 § 1 mom, 29 § 4 mom, 30 § 3 mom, 45 §, 52 § 1 mom, 57 § 1 mom, 59 § 3 mom, 5 p anvisn. till 22 §, 3 p anvisn. till 24 §, 5 p anvisn. till 25 §, 2, 5 p anvisn. till 30 §, 3 p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 45 §, 2 p anvisn. till 48 §, 1 p anvisn. till 54 §; ny 6 p anvisn. till 18 §
Ändring, SFS 1932:291
Omfattning: ändr. 2, 9 §§, 12 § 2 mom, 32 § 2 mom, 45 §, 46 § 2 mom, 50 § 2 mom, 2 p anvisn. till 8 §, 1–7 p anvisn. till 9 §, 2–5 p anvisn. till 10 §, 1 p anvisn. till 31 §, 9 p anvisn. till 32 §; ny 6 p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1932:411
Omfattning: ändr. 13 § 2 mom
Ändring, SFS 1933:279
Omfattning: ändr. 15 § 2 mom, 55 §
Ändring, SFS 1933:356
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom
Ändring, SFS 1933:394
Omfattning: ändr. 38 § 1 mom, 64, 66 §§
Ändring, SFS 1934:294
Omfattning: ändr. 29 § 3 mom, 30 § 4 mom, 6 p anvisn. till 30 §, 1 p anvisn. till 54 §
Ändring, SFS 1937:518
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 10 §, 1, 3, 4 p anvisn. till 9 §, 5 p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1937:662
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom, 1, 2 p anvisn. till 29 §, 6, 7 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1938:368
Omfattning: ändr. 20 §, 25 § 1 mom, 28 §, 29 § 1 mom, 30 § 4 mom, 48 § 2 mom, 53 § 1 mom, 69 §, 70 § 1 mom, 2, 4 p anvisn. till 20 §, 6 p anvisn. till 22 §, 3 p anvisn. till 25 §, 1, 5 p anvisn. till 28 §, 3–8, 11 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 35 §, 1 p anvisn. till 36 §, 1 p anvisn. till 41 §, 4 p anvisn. till 48 §
Ändring, SFS 1940:137
Omfattning: ändr. 15 § 2 mom, 55, 75 §§; nya anvisn. till 55 §
Ändring, SFS 1940:876
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 1 p anvisn. till 19 §, 6 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1942:274
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 29 § 3 mom, 53 § 1 mom, 2 p anvisn. till 31 §, 6 p anvisn. till 32 §, 7, 8 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1942:277
Omfattning: ändr. 19 §, 2 p anvisn. till 19 §, 2 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1943:45
Omfattning: nuvarande 3, 4 p anvisn. till 38 § betecknas 4, 5 p; ändr. 38 §, 6 p anvisn. till 28 §; ny 3 p anvisn. till 38 §
Ändring, SFS 1943:263
Omfattning: ändr. 30 § 2 mom, 3, 4 p anvisn. till 30 §
Ändring, SFS 1943:856
Omfattning: ändr. 3, 62 §§
Ändring, SFS 1944:280
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 9 §
Ändring, SFS 1945:408
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 19 §, 2, 3 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1945:778
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1945:897
Omfattning: ändr. 65, 66 §§, 70 § 1 mom, 2, 3 p anvisn. till 20 §, 1 p anvisn. till 48 §, 1 p anvisn. till 53 §, 1 p anvisn. till 66 §
Ändring, SFS 1946:52
Omfattning: ändr. 30 § 3 mom
Ändring, SFS 1946:54
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom
Ändring, SFS 1946:109
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 21 §; nya 5 p anvisn. till 24 §, 4 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1946:260
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1946:475
Omfattning: upph. 15 § 2 mom, 55 §, anvisn. till 55 §; ändr. 75 § 1, 2 mom
Ändring, SFS 1946:703
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 7 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1947:468
Omfattning: ändr. 32 § 2 mom
Ändring, SFS 1947:575
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 3 mom, 3 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1947:586
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 20 §, 3 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1947:590
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1948:46
Omfattning: ändr. 35 §, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1948:120
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1948:204
Omfattning: nya 13 p anvisn. till 29 §, 4 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1948:223
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom
Ändring, SFS 1948:308
Omfattning: ändr. 50 §; ny anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1949:293
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1950:122
Omfattning: ändr. 45 §, 3 p anvisn. till 9 §, 6 p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1950:176
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 20 §, 3 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1950:252
Omfattning: ändr. 48 § 2, 3 mom, 49 §, 50 § 2 mom, 52 § 1 mom, 6 p anvisn. till 22 §, anvisn. till 48 §, 1 p anvisn. till 49 §, anvisn. till 51 §, anvisn. till 62 §
Ändring, SFS 1950:308
Omfattning: upph. 5 p anvisn. till 28 §; ändr. 19, 24 §§, 28 § 2 mom, 30 § 2, 3 mom, 31 §, 32 § 1, 2 mom, 33, 45 §§, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom, 54 §, 59 § 1, 2 mom, anvisn. till 19 §, 4, 7 p anvisn. till 21 §, 1, 4 anvisn. till 24 §, 2 p anvisn. till 29 §, 1–4 p anvisn. till 30 §, 1 p anvisn. till 31 §, 10 p anvisn. till 32 §, 1 p anvisn. till 33 §, 1 p anvisn. till 46 §, 2, 6 p anvisn. till 53 §; nya 7 p anvisn. till 28 §, 14 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1950:588
Omfattning: ändr. 29 § 1 mom, 4 p anvisn. till 22 §, 3 p anvisn. till 29 §; nya 28 § 3, 4 mom, 5 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1951:324
Omfattning: ändr. 20 §, anvisn. till 20 §, 3 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1951:325
Omfattning: ändr. 54 §
Ändring, SFS 1951:328
Omfattning: upph. anvisn. till 51 §; ändr. 51 §
Ändring, SFS 1951:422
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom, anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1951:436
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 9 §
Ändring, SFS 1951:438
Omfattning: ändr. 9, 10 §§, 22 § 1 mom, 4 p anvisn. till 9 §, 4, 5 p anvisn. till 22 §
Ändring, SFS 1951:509
Omfattning: ändr. 33 §
Ändring, SFS 1951:689
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom, anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1951:761
Omfattning: upph. 3 p anvisn. till 35 §; ändr. 35 §, 52 § 1 mom, 2 p anvisn. till 21 §, 4 p anvisn. till 22 §, 1 p anvisn. till 28 §, 3 d, 5, 10 p anvisn. till 29 §, 1, 2 p anvisn. till 35 §, 2 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1951:790
Omfattning: ändr. 18, 21 §§, 23 § 1 mom, 41, 56 §§, 1, 2 p anvisn. till 18 §, 1, 3 p anvisn. till 21 §, 1, 2 p anvisn. till 22 §, 2 p anvisn. till 25 §, anvisn. till 41 §; nya 22 § 3 mom, 8 p anvisn. till 22 §
Ändring, SFS 1952:377
Omfattning: ändr. 35 § 2 mom, 60 §
Ändring, SFS 1952:381
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 28 §, 3 d p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1952:405
Omfattning: ändr. 52 § 1 mom, 65 §, 3 p anvisn. till 46 §, anvisn. till 48 §
Ändring, SFS 1953:109
Omfattning: ändr. 39 § 1 mom, 54 §, 1 p anvisn. till 39 §
Ändring, SFS 1953:274
Omfattning: ändr. 1 §, 46 § 2 mom, 60 §
Ändring, SFS 1953:399
Omfattning: ändr. 2, 45 §§
Ändring, SFS 1953:400
Omfattning: upph. 13–16 §§; ändr. 2, 4 §§, 5 § 1, 4 mom, 6 § 1 mom, 11, 17 §§, 23 § 2 mom, 26 § 2 mom, 30 § 5 mom, 32 § 1 mom, 45, 47 §§, 53 § 2, 3 mom, 60 §, 64 § 1 mom, 73, 75 §§, 2, 5, 6 p anvisn. till 5 §, 3 p anvisn. till 8 §, anvisn. till 34 §, anvisn. till 37 §, anvisn. till 45 §, 2 p anvisn. till 58 §, anvisn. till 60 §, rubr. till 2 kap; nya 47 a §, anvisn. till 47 §, underrubr. till 47, 47 a §§
Ändring, SFS 1953:404
Omfattning: ändr. 24 §, 25 § 1 mom, 2 p anvisn. till 24 §, 1–4 p anvisn. till 25 §, 1 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 36 §; nya 25 § 3 mom, 6 p anvisn. till 24 §
Ändring, SFS 1953:405
Omfattning: ändr. 48 § 1 mom
Ändring, SFS 1953:407
Omfattning: ändr. 76 §
Ändring, SFS 1954:43
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 13 § 2 mom, 24 § 2 mom, 5 p anvisn. till 5 §
Ändring, SFS 1954:44
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 47 §, 5 p anvisn. till 5 §
Ändring, SFS 1954:45
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 21 §
Ändring, SFS 1954:47
Omfattning: ändr. ikrafttr. av SFS 1951:438
Ändring, SFS 1954:51
Omfattning: upph. 5 p anvisn. till 25 §, 2 p anvisn. till 45 §; ändr. 24 § 1 mom, 25 § 1, 3 mom, 45 §, anvisn. till 19 §, 2, 3 p anvisn. till 24 §, 1 p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 38 §, 1 p anvisn. till 54 §; nya 24 § 3 mom, 3 p anvisn. till 39 §
Ändring, SFS 1954:52
Omfattning: upph. anvisn. till 45 §; ändr. 45 §
Ändring, SFS 1954:158
Omfattning: ändr. 60 §, anvisn. till 60 §
Ändring, SFS 1954:204
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 2 mom, anvisn. till 19 §, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1954:252
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 33 §
Ändring, SFS 1954:263
Omfattning: ändr. 46 § 1 mom, 1 p anvisn. till 36 §; nya 24 § 4 mom, 25 § 4 mom
Ändring, SFS 1955:115
Omfattning: ändr. 30 § 4 mom
Ändring, SFS 1955:122
Omfattning: ändr. 31, 33 §§, 35 § 5 mom, 46 § 2 mom, 50 § 2, 3 mom, 51 §, anvisn. till 62 §; nytt 39 § 3 mom
Ändring, SFS 1955:245
Omfattning: ändr. 32 § 2 mom, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1955:255
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 28 §, 2, 3 a, 3 b, 3 d, 4, 7 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 41 §, 6 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1955:357
Omfattning: ändr. 62 §
Ändring, SFS 1956:57
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1956:88
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 50 § 2 mom, anvisn. till 19 §, 3 p anvisn. till 20 §, 1, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1956:295
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1956:541
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 3 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1957:57
Omfattning: ändr. 24 § 3 mom, 2 p anvisn. till 38 §
Ändring, SFS 1957:59
Omfattning: upph. anvisn. till 62 §; ändr. 3, 49 §§, 50 § 2 mom, 62 §, 75 § 1 mom, 3 p anvisn. till 25 §, 3 c, 7 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1957:72
Omfattning: ändr. 28 § 3, 4 mom, 29 § 1 mom, 38 § 1 mom, 4 p anvisn. till 22 §, 3 b, 4, 5 p anvisn. till 29 §, 5 p anvisn. till 35 §; ny 8 p anvisn. till 28 §
Ändring, SFS 1957:105
Omfattning: ändr. 5 § 4 mom, 24 § 2 mom, 25 § 3 mom, 39 § 3 mom, 47 §, anvisn. till 47, 60 §§
Ändring, SFS 1957:200
Omfattning: ändr. 48 § 2 mom, 50 § 2 mom, 1, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1957:237
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 33 § 1 mom
Ändring, SFS 1958:86
Omfattning: ändr. 50 § 3 mom, 52 § 1 mom; nya 46 § 4 mom, 48 § 4 mom, 4 p anvisn. till 46 §
Ändring, SFS 1958:296
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 1, 2 mom, 48 § 2 mom, 50 § 2 mom, anvisn. till 48 §
Ändring, SFS 1958:576
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 25 § 1 mom, 29 § 1 mom
Ändring, SFS 1959:34
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1959:36
Omfattning: upph. 24 § 4 mom, 25 § 4 mom; ändr. 24 § 3 mom, 46 § 1 mom, 1 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1959:54
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1955:255
Ändring, SFS 1959:127
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 35 § 2, 4 mom, 4, 5 p anvisn. till 22 §; nya 9 p anvisn. till 21 §, 6 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1959:170
Omfattning: ändr. 28 § 2 mom, 1 p anvisn. till 28 §, 3 d p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1959:171
Omfattning: ändr. 10 p anvisn. till 32 §; nytt 53 § 4 mom
Ändring, SFS 1959:191
Omfattning: ändr. 14 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1959:330
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom.
Ändring, SFS 1959:515
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1959:564
Omfattning: ändr. 35 § 5 mom, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1960:43
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1960:64
Omfattning: ändr. 29 § 1 mom, 47 a §, 3 c, 4 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 36 §; ny 46 a § med rubr.
Ändring, SFS 1960:129
Omfattning: ändr. 19 §; nya 7 p anvisn. till 24 §, 5 p anvisn. till 25 §
Ändring, SFS 1960:172
Omfattning: ändr. 46 § 2, 3 mom, 48 § 2 mom, 52, 65 §§, anvisn. till 19 §, anvisn. till 48 §, 3 p anvisn. till 46 §; nya anvisn. till 52 §, anvisn. till 65 §
Ändring, SFS 1960:604
Omfattning: ändr. anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1961:41
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 24 §
Ändring, SFS 1961:42
Omfattning: ändr. 19 §, 32 § 2 mom
Ändring, SFS 1961:174
Omfattning: ändr. 39 § 3 mom, 46 § 2 mom
Ändring, SFS 1961:526
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1961:586
Omfattning: ändr. 28 § 1 mom, 29 § 4 mom, 1 p anvisn. till 22 §, 2 p anvisn. till 29 §, 6 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1961:622
Omfattning: upph. 48 § 1 mom; ändr. 48 § 2 mom, 52 § 1 mom
Ändring, SFS 1962:43
Omfattning: ändr. 30 § 3 mom
Ändring, SFS 1962:86
Omfattning: ändr. 28 § 3 mom
Ändring, SFS 1962:160
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1962:163
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 2, 7 p anvisn. till 22 §
Ändring, SFS 1962:218
Omfattning: ändr. 6, 7 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1962:592
Omfattning: ändr. 46 § 2, 3 mom, 48 § 2 mom, 53 § 1 mom, 65 §, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1962:597
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1962:163
Ändring, SFS 1963:26
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1963:50
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 46 § 2 mom, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1963:68
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 30 §
Ändring, SFS 1963:161
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 20 §
Ändring, SFS 1963:265
Omfattning: ändr. 32 § 3, 4 mom, 4 p anvisn. till 19 §, 3 p anvisn. till 32 §, anvisn. till 33 §
Ändring, SFS 1963:299
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1963:303
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom, 57 § 2 mom, 58 §, 2 p anvisn. till 58 §; ny 2 a p anvisn. till 58 §
Ändring, SFS 1963:682
Omfattning: ändr. 10 §, 3 p anvisn. till 8 §, 5 p anvisn. till 10 §, 6 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1964:51
Omfattning: ändr. 53 § 4 mom, 10 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1964:54
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1964:70
Omfattning: ändr. 19 §, 50 § 2 mom, 52 § 1 mom, anvisn. till 42 § anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1964:76
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom
Ändring, SFS 1964:82
Omfattning: ny 15 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1964:298
Omfattning: ändr. 46 § 3 mom
Ändring, SFS 1964:713
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 7 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1965:71
Omfattning: ändr. 46 § 2, 3 mom
Ändring, SFS 1965:120
Omfattning: ändr. 5 § 4 mom, 24 § 2 mom, 47 §, anvisn. till 47 §
Ändring, SFS 1965:121
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1965:571
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 21 §, 4 p anvisn. till 22 §, 3 p anvisn. till 32 §; ny 5 p anvisn. till 28 §
Ändring, SFS 1965:573
Omfattning: ändr. 20, 43 §§, 57 § 3 mom, 10 p anvisn. till 29 §, anvisn. till 43 §
Ändring, SFS 1966:136
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1966:215
Omfattning: ändr. 35 § 2, 4 mom
Ändring, SFS 1966:274
Omfattning: ändr. 35 § 5 mom, 41 §, 46 § 2 mom, 6 p anvisn. till 32 §; ny 7 p anvisn. till 18 §
Ändring, SFS 1966:650
Omfattning: ändr. tid för ikrafttr. av SFS 1966:136
Ändring, SFS 1966:695
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1966:696
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom, 3, 6 p anvisn. till 24 §, 3 p anvisn. till 39 §
Ändring, SFS 1966:724
Omfattning: ändr. 29 § 1 mom, 53 § 3 mom, 54 §, 1 p anvisn. till 28 §, 5 p anvisn. till 29 §, 5 p anvisn. till 38 §, 1 p anvisn. till 41 §, 4 p anvisn. till 53 §, 2 p anvisn. till 66 §
Ändring, SFS 1966:729
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 35 § 2 mom, 39 § 2 mom, 53 § 1 mom, 54 §, 59 § 2 mom, 4 p anvisn. till 20 §, 7 p anvisn. till 32 §, 4 p anvisn. till 38 §, 1, 2 p anvisn. till 53 §; ny 3 p anvisn. till 54 §
Ändring, SFS 1967:41
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1967:95
Omfattning: ändr. 39 § 1 mom, 54 §, 1 p anvisn. till 54 §
Ändring, SFS 1967:110
Omfattning: ändr. 65 §
Ändring, SFS 1967:159
Omfattning: ändr. 30 § 3 mom, 32 § 1 mom; ny 11 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1967:161
Omfattning: ändr. 35 § 4 mom
Ändring, SFS 1967:388
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 53 § 1 mom, 4 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1967:423
Omfattning: ny 10 p anvisn. till 21 §
Ändring, SFS 1967:546
Omfattning: upph. 6 p anvisn. till 53 §; ändr. 19 §, 28 § 1 mom., 29 § 4 mom, 53 § 1 mom, 3 p anvisn. till 21 §, 1 p anvisn. till 22 §, 2 p anvisn. till 29 §, 8 p anvisn. till 53 §; nya 8 p anvisn. till 24 §, 6 p anvisn. till 25 §
Ändring, SFS 1967:628
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, anvisn. till 19, 60 §§
Ändring, SFS 1967:665
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1967:748
Omfattning: ändr. 19, 35, 36, 54, 58, 61 §§, 4, 5 p anvisn. till 22 §, 5 p anvisn. till 25 §, anvisn. till 27 §, 1 p anvisn. till 28 §, 2, 4 p anvisn. till 35 §, anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1967:915
Omfattning: ändr. 33 § 1 mom
Ändring, SFS 1968:133
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1968:275
Omfattning: ändr. 35 § 2, 3 mom, 5 p anvisn. till 21 §, 5 p anvisn. till 24 §, 4 p anvisn. till 35 §, 2 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1968:420
Omfattning: ändr. 35 § 1 mom, 46 § 2 mom 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1968:544
Omfattning: ändr. 20 §, 33 § 1 mom, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1968:718
Omfattning: ändr. 19 §, 50 § 2 mom, 5 p anvisn. till 25 §, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1968:729
Omfattning: upph. 7 p anvisn. till 9 §, 8 p anvisn. till 21 §; ändr. 6 § 2 mom, 7–10 §§, 22 § 1 mom, 24 § 1 mom, 4, 5 p anvisn. till 9 §, 2–4 p anvisn. till 10 §, 2 a p anvisn. till 22 §; nya 4 a, 4 b p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1968:730
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1951:790
Ändring, SFS 1969:106
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 33 §
Ändring, SFS 1969:222
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1969:363
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 29 § 1 mom, 2 a p anvisn. till 22 §, 2, 3 p anvisn. till 25 §, 1 p anvisn. till 28 §, 7 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 35 §, 1 p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 41 §; nya 7 p anvisn. till 25 §, 16, 17 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1969:741
Omfattning: ändr. 29 § 3 mom, 9 p anvisn. till 29 §, 5 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1969:749
Omfattning: upph. 4 p anvisn. till 18 §; nuvarande 30 § 4, 5 mom betecknas 30 § 6, 7 mom, nuvarande 5–7 p anvisn. till 18 § betecknas 4–6 p; ändr. 19 §, 30 § 2, 3 mom, 43 § 3 mom, 53 § 1 mom, 54 §, nya 4 p anvisn. till 18 §, 1 p anvisn. till 24 §, 7 p anvisn. till 28 §, 14 p anvisn. till 29 §, anvisn. till 30 §, 4 p anvisn. till 36 §; nya 30 § 4, 5 mom
Ändring, SFS 1969:750
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1950:308
Ändring, SFS 1969:754
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1969:792
Omfattning: ändr. 54 §
Ändring, SFS 1970:72
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1970:93
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom, 25 § 3 mom
Ändring, SFS 1970:130
Omfattning: ändr. 32 § 1 mom, anvisn. till 32 § 6, 11 p
Ändring, SFS 1970:162
Omfattning: ändr. 19 §, 35 § 1 mom, 46 § 2, 3 mom, 48 § 2–4 mom, 49 §, 50 § 2, 3 mom, 52 § 1 mom, 53 § 1 mom, 65 §, anvisn. till 48, 49 §§, 50 § 2 p, 52, 60, 69, 70 §§, rubr. närmast före 48 §
Ändring, SFS 1970:232
Omfattning: ändr. övergångsbest. 3 p till 1951:790
Ändring, SFS 1970:233
Omfattning: ändr. anvisn. till 21 § 3 p, anvisn. till 41 § 1 p
Ändring, SFS 1970:633
Omfattning: ändr. 46 § 3 mom, 48 § 2 mom
Ändring, SFS 1970:651
Omfattning: ändr. 29 § 3 mom, anvisn. till 22 § 1 p; ny anvisn. till 29 § 18 p
Ändring, SFS 1970:672
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1970:909
Omfattning: ändr. anvisn. till 30 § 2 p
Ändring, SFS 1970:915
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 53 § 1, 3 mom, 54 §, 76 §, anvisn. till 21 § 3 p, anvisn. till 33 § 3, 4 p, anvisn. till 36 § 2 p, anvisn. till 41 § 1 p
Ändring, SFS 1971:38
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1970:162
Förarbeten: bet. 1971:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 20
Ändring, SFS 1971:256
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 50 § 1 p
Ändring, SFS 1971:407
Omfattning: ändr. 49 §, 50 § 2 mom, 53 § 3 mom, 75 § 1 mom,anvisn. till 29 § 3 c, 4 p
Ändring, SFS 1971:443
Omfattning: ändr. anvisn. till 28 § 1 p
Förarbeten: prop. 1971:51 med förslag till rennäringslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:JoU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 216
Ändring, SFS 1971:894
Omfattning: ändr. 65 §
Ändring, SFS 1971:921
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1971:922
Omfattning: ändr. övergångsbest. 3 p till 1969:754
Ändring, SFS 1971:925
Omfattning: ändr. 35 § 2 mom, anvisn. till 21 § 9 p, anvisn. till 22 § 4 p, anvisn. till 35 § 4 p, anvisn. till 36 § 3 p
Ändring, SFS 1972:74
Omfattning: ändr. 43 § 3 mom
Förarbeten: prop. 1972:13 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:SkU11, rskr 59
Ändring, SFS 1972:77
Omfattning: ändr. 49, 69 §§, 75 § 1 mom
Ändring, SFS 1972:169
Omfattning: upph. 12 § 2 mom; ändr. 6, 8, 11, 12 §§, 1 p anvisn. till 10 §; ny 13 §, anvisn. till 13 §
Ändring, SFS 1972:254
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1972:273
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom
Förarbeten: prop. 1972:93 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:SkU31, rskr 226
Ändring, SFS 1972:436
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: bet. 1972:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 232
Ändring, SFS 1972:741
Omfattning: 4–7, 9, 10 p anvisn. till 21 § betecknas 7, 8, 9, 10, 11 resp. 12 p; ändr. 21, 22 §§, 23 § 1 mom, 41 §, 1–3 p anvisn. till 21 §, anvisn. till 22 §, 5 p anvisn. till 24 §, 1 p anvisn. till 27 §, 5 p anvisn. till 28 §, 1, 8, 11 p anvisn. till 29 §, 1, 2, 4 p anvisn. till 35 §, 1 p anvisn. till 36 §, 1, 2 p anvisn. till 41 §; nya 4–6, 13 p till 21 §
Ändring, SFS 1972:742
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1972:741; upph. 2–4 p övergångsbest. till 1951:790
Ändring, SFS 1972:765
Omfattning: ändr. 69 §, 70 § 1 mom
Ändring, SFS 1973:7
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1972:436
Ändring, SFS 1973:26
Omfattning: ändr. 46 § 1 mom, 1 p anvisn. till 28 §
Ändring, SFS 1973:70
Omfattning: nya 6 p anvisn. till 38 §, 3 p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1973:232
Omfattning: ändr. 30 § 5 mom
Ändring, SFS 1973:322
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1973:323
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1973:322
Ändring, SFS 1973:365
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom
Ändring, SFS 1973:374
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 53 § 4 mom, 10 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1973:422
Omfattning: ändr. 43 § 3 mom
Ändring, SFS 1973:434
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 19 §; nya 14 p anvisn. till 21 §, 9 p anvisn. till 24 §, 9 p anvisn. till 28 §, 12 p anvisn. till 32 §
Förarbeten: prop. 1973:49 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], NU 1973:60, rskr 1973:199, 262
Ändring, SFS 1973:505
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1973:41 angående industripolitisk verksorganisation m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 49, 97, NU 1973:58, 60, bet. 1973:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:199, 237, 262
Ändring, SFS 1973:1057
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom; ny 1 a p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1973:1098
Omfattning: ändr. anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1973:1099
Omfattning: upph. 6 §, p 6, 7 anvisn. till 8 §, p 4, 5 anvisn. till 9 §, p 4 a-6 anvisn. till 10 §, p 1 anvisn. till 13 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 4 §, 5 § 1, 5 mom, 7–11, 47, 60 §§, p 8 anvisn. till 5 §, p 1 anvisn. till 7 §, p 1–5 anvisn. till 8 §, p 1, 2, 6 anvisn. till 9 §, p 1–4 anvisn. till 10 §, p 3 anvisn. till 22 §, rubr. till 2 kap, rubr. närmast före 4 §; nya rubr. närmast före 5, 9 §§
Ändring, SFS 1973:1109
Omfattning: ändr. 35 § 1 mom, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1973:144, bet. 1973:SfU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:339
Ändring, SFS 1973:1113
Omfattning: ändr. 19, 20, 31 §§, 46 § 2 mom, 53 § 4 mom, anvisn. till 19 §; ny 5 p anvisn. till 46 §
Ändring, SFS 1973:1121
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 3 mom, 48 § 2 mom
Ändring, SFS 1973:1208
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1974:266
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1974:267
Omfattning: ny 5 § i 1973:323
Ändring, SFS 1974:293
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom
Ändring, SFS 1974:294
Omfattning: ny 19 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1974:295
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 9 §
Förarbeten: prop. 1974:116 angående ändrade regler för taxering av vattenfallsfastighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:35, rskr 1974:231
Ändring, SFS 1974:296
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom
Förarbeten: prop. 1974:117 med förslag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:36, rskr 1974:258
Ändring, SFS 1974:313
Omfattning: ändr. 54 §
Ändring, SFS 1974:724
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1974:130 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:51, rskr 1974:304
Ändring, SFS 1974:725
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1969:754
Förarbeten: prop. 1974:130 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:51, rskr 1974:304
Ändring, SFS 1974:726
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1973:1113
Förarbeten: prop. 1974:130 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:51, rskr 1974:304
Ändring, SFS 1974:769
Omfattning: ändr. 19 §, 35 § 3 mom, 43 § 3 mom, 46 § 1 mom, 48 § 2, 3 mom, 50 § 2 mom, 53 § 1 mom, 72 § 2, 3 mom, 73, 76 §§, anvisn. till 19 §, 6 p anvisn. till 24 §, 18 p anvisn. till 29 §, 2 p anvisn. till 30 §, 1 p anvisn. till 31 §, 5, 12 p anvisn. till 32 §, 1 p anvisn. till 49 §, 1, 2 p anvisn. till 50 §, 2 p anvisn. till 53 §
Förarbeten: prop. 1974:132 med förslag om sänkning av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:54, rskr 1974:329
Ändring, SFS 1974:810
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1974:867
Omfattning: upph. 63 §; ändr. 32 § 3 mom
Ändring, SFS 1974:944
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom
Förarbeten: prop. 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:56, rskr 1974:374
Ändring, SFS 1974:993
Omfattning: ändr. 19 §
Förarbeten: prop. 1974:187 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:66, rskr 1974:407
Ändring, SFS 1974:994
Omfattning: ändr. 38 § 1 mom, 2 p anvisn. till 28 §, 3 p anvisn. till 38 §; nya 53 § 5 mom, 7 p anvisn. till 38 §, 4 p anvisn. till 39 §
Förarbeten: prop. 1974:181 med förslag om skatteregler för aktiefonder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:64, rskr 1974:389
Ändring, SFS 1974:1057
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 9 §
Förarbeten: prop. 1974:185 med förslag om vissa skattelättnader vid gåva av familjeföretag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:65, rskr 1974:406
Ändring, SFS 1975:173
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom
Ändring, SFS 1975:259
Omfattning: ändr. 47 §, 53 § 1, 2 mom, 8 p anvisn. till 21 §, 3 p anvisn. till 22 §, 3, 6 p anvisn. till 24 §, 2 p anvisn. till 25 §, 7 p anvisn. till 29 §; nya 41 a §, 11 p anvisn. till 22 §, 20 p anvisn. till 29 §, anvisn. till 41 a §
Ändring, SFS 1975:260
Omfattning: ändr. 2, 9 §§ i 1972:742
Ändring, SFS 1975:312
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom, 25 § 3 mom, 39 § 3 mom, 50 § 2 mom, 52 § 1 mom, 2 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: prop. 1975:92 om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975:25, rskr 1975:126
Ändring, SFS 1975:327
Omfattning: ändr. 19, 20 §§, 12 p anvisn. till 32 §
Förarbeten: prop. 1975:98 om skatteplikt för vissa studiebidrag, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975:27, rskr 1975:181
Ändring, SFS 1975:332
Omfattning: ny 5 p anvisn. till 33 §
Ändring, SFS 1975:921
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1973:1208
Ändring, SFS 1975:1146
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1975:1174
Omfattning: ändr. 20 §, 53 § 1 mom, anvisn. till 19 §
Förarbeten: prop. 1975/76:70 om ändring i uppbördslagen (1953:272), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:18, rskr 1975/76:71
Ändring, SFS 1975:1175
Omfattning: ändr. 6 § i 1972:742
Förarbeten: prop. 1975/76:70 om ändring i uppbördslagen (1953:272), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:18, rskr 1975/76:71
Ändring, SFS 1975:1347
Omfattning: upph. 10 p anvisn. till 32 §; ändr. 19 §, 28 § 1 mom, 33 § 1 mom, 46 § 2 mom, 53 § 1, 4 mom, 1 p anvisn. till 22 §, 6 p anvisn. till 25 §, 2 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 31 §, 3 p anvisn. till 32 §, 1 p anvisn. till 33 §, 2 p anvisn. till 53 §
Förarbeten: prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
Ändring, SFS 1975:1348
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1975:1347
Förarbeten: prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
Ändring, SFS 1975:1349
Omfattning: upph. 3 p övergångsbest. till 1969:754
Förarbeten: prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
Ändring, SFS 1976:67
Rubrik: Lag (1976:67) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §, 23 § 1 mom, 30 § 1 mom, 46 § 3 mom, 52 § 1 mom, 2 p anvisn. till 20 §, 1 p anvisn. till 22 §, 11 p anvisn. till 29 §, anvisn. till 52, 65 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:77 om avveckling av s.k. faktisk sambeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:27, rskr 1975/76:170
Ändring, SFS 1976:85
Rubrik: Lag (1976:85) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 4 mom, 42 §, 46 § 3 mom, 2 a, 3 a p, anvisn. till 29 §, 3 p anvisn. till 32 §, 2 p anvisn. till 36 §, 1 p anvisn. till 41 §; nya 35 § 1 a mom, 3 p anvisn. till 27 §, 13 p anvisn. till 32 §
Förarbeten: prop. 1975/76:79 om ändrade regler för beskattning av fåmansföretag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:28, rskr 1975/76:171
Ändring, SFS 1976:88
Rubrik: Lag (1976:88) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom, 52 § 1 mom, 1 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: prop. 1975/76:91 om ändrade regler för beräkning av existensminimum [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:32, rskr 1975/76:186
Ändring, SFS 1976:205
Rubrik: Lag (1976:205) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: prop. 1975/76:106 med förslag till lag om felparkeringsavgift, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], TU 1975/76:14, rskr 1975/76:240
Ändring, SFS 1976:331
Rubrik: Lag (1976:331) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Förarbeten: prop. 1975/76:193 om skatteplikt för utbildningsbidrag för doktorander, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:62, rskr 1975/76:381
Ändring, SFS 1976:343
Rubrik: Lag (1976:343) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 8 p anvisn. till 22 §; ändr. 35 § 2, 3 mom, 36 §, 5 p anvisn. till 21 §, 1, 2, 4 p anvisn. till 35 §, 1–4 p anvisn. till 36 §
Förarbeten: prop. 1975/76:180 om ändrade regler för beskattning av realisationsvinster, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:63, rskr 1975/76:389
Ändring, SFS 1976:460
Rubrik: Lag (1976:460) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 1 mom, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom, 2 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 29 §; ny 41 b §, anvisn. till 41 b §, 15 p anvisn. till 21 §, 2 a p anvisn. till 22 §, 10 p anvisn. till 28 §, 9 a p anvisn. till 29 §
Förarbeten: prop. 1975/76:178 om ändrande avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:68, rskr 1975/76:408
Ändring, SFS 1976:669
Rubrik: Lag (1976:669) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1976:844
Rubrik: Lag (1976:844) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 13 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:149 med förslag till lag ont allmänna fjärrvärmeanläggningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19
Ändring, SFS 1976:924
Rubrik: Lag (1976:924) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom, 1 p anvisn. till 41 §
Förarbeten: prop. 1975/76:107 om ändrade regler för beskattning av rennäringen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:2, rskr 1976/77:3
Ändring, SFS 1976:925
Rubrik: Lag (1976:925) om ändring i lagen (1973:323) om ikraftträdande av lagen (1973:322) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m.
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 a § i 1973:323
Förarbeten: prop. 1975/76:107 om ändrade regler för beskattning av rennäringen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:2, rskr 1976/77:3
Ändring, SFS 1976:1083
Rubrik: Lag (1976:1083) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 6, 12 p anvisn. till 32 §, 2 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: prop. 1976/77:45 om sänkning av sjömansskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:15, rskr 1976/77:103
Ändring, SFS 1976:1094
Rubrik: Lag (1976:1094) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §, 23 § 1 mom, 30 § 1 mom, 46 § 2, 3 mom, 1, 2 p anvisn. till 20 §, 1, 2, 2 a p anvisn. till 22 §, 9, 9 a, 11 p anvisn. till 29 §, 13 p anvisn. till 32 §, anvisn. till 52 §
Förarbeten: prop. 1976/77:41 om ändrade beskattningsregler för egenföretagare, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:12, rskr 1976/77:97
Ändring, SFS 1976:1099
Rubrik: Lag (1976:1099) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 28 § 1 mom, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom, 2 p anvisn. till 29 §, 2 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1976:1100
Rubrik: Lag (1976:1100) om ändring i lagen (1975:1348) om ikraftträdande av lagen (1975:1347) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2, 8 §§ i 1975:1348
Ändring, SFS 1976:1102
Rubrik: Lag (1976:1102) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1976:1126
Rubrik: Förordning (1976:1126) om ikraftträdande av lagen (1976:205) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1976:205
Ändring, SFS 1977:41
Rubrik: Lag (1977:41) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 32 § 1 mom, anvisn. till 19 §, 11 p anvisn. till 32 §, 5 p anvisn. till 46 §, 1 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1977:46
Rubrik: Lag (1977:46) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1976/77:51 om inskränkt skattskyldighet för Sveriges turistråd [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:18, rskr 1976/77:109
Ändring, SFS 1977:80
Rubrik: Lag (1977:80) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 21 §
Förarbeten: SkU 1976/77:20, rskr 1976/77:124
Ändring, SFS 1977:190
Rubrik: Lag (1977:190) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:187 om kommunal demokrati, ny kommunallag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:KU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1977:243
Rubrik: Lag (1977:243) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ny 41 c §, anvisn. till 41 c §, 8 p anvisn. till 38 §
Förarbeten: prop. 1976/77:93 om beskattning av ränta på vinstandelslån, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:36, rskr 1976/77:221
Ändring, SFS 1977:279
Rubrik: Lag (1977:279) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 32 § 2 mom, 53 § 1 mom, anvisn. till 19 §, 14 p anvisn. till 21 §, 9 p anvisn. till 24 §, 9 p anvisn. till 28 §, 12 p anvisn. till 32 §, anvisn. till 41 b §
Förarbeten: prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1977:572
Rubrik: Lag (1977:572) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 13 p anvisn. till 29 §, 6 p anvisn. till 36 §; ändr. 38 § 1 mom, 47 §, 50 § 2 mom, 53 § 1 mom, 54 §, 2 p anvisn. till 31 §, 7, 8 p anvisn. 53 §; nuvarande 9 p anvisn. till 53 § betecknas 10 p; nya 48 § 1 mom, 9 p anvisn. till 53 §, 4 p anvisn. till 54 §
Förarbeten: prop. 1976/77:135 om ändrade regler för beskattning av ideella föreningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:45, rskr 1976/77:323
Ändring, SFS 1977:989
Rubrik: Lag (1977:989) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1977:1073
Rubrik: Lag (1977:1073) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: prop. 1977/78:49 om inflationsskydd för inkomstskatteskalan, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:14, rskr 1977/78:48
Ändring, SFS 1977:1090
Rubrik: Lag (1977:1090) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom, 54 §, 2 b p anvisn. till 36 §; ny 7 p anvisn. till 35 §
Förarbeten: prop. 1977/78:60 om ändrade skatteregler för aktiefonder, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:17, rskr 1977/78:80
Ändring, SFS 1977:1097
Rubrik: Lag (1977:1097) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom
Förarbeten: prop. 1977/78:68 om ändrade regler för beskattning av en- och tvåfamiljsfastigheter [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:18, rskr 1977/78:114
Ändring, SFS 1977:1172
Rubrik: Lag (1977:1172) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 42 §, 2 a p anvisn. till 22 §, 3 b p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 41 §, anvisn. till 42 §
Ändring, SFS 1978:52
Rubrik: Lag (1978:52) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 57 § 3 mom, anvisn. till 19 §
Förarbeten: prop. 1977/78:79 om ändrade beskattningsregler för koncernbidrag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:20, rskr 1977/78:119
Ändring, SFS 1978:187
Rubrik: Lag (1978:187) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 2 e p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1978:189
Rubrik: Lag (1978:189) om ändring i lagen (1977:41) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1977:41
Ändring, SFS 1978:271
Rubrik: Lag (1978:271) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: prop. 1977/78:75 med förslag till ransoneringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FöU 1977/78:13, rskr 1977/78:214
Ändring, SFS 1978:739
Rubrik: Lag (1978:739) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 7 p anvisn. till 22 §
Ändring, SFS 1978:913
Rubrik: Lag (1978:913) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 48 § 3 mom, 5 p anvisn. till 33 §, 2 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: prop. 1978/79:50 om inriktningen av den ekonomiska politiken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, 56, bet. 1978/79:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:107
Ändring, SFS 1978:925
Rubrik: Lag (1978:925) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. anvisn. till 69 §; ändr. 53 § 1 mom, 68, 69, 71 §§, 1 p anvisn. till 66 §
Ändring, SFS 1978:942
Rubrik: Lag (1978:942) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 §, 26 § 1 mom, 41 §, anvisn. till 3 §, 2 p anvisn. till 18 §, 7 p anvisn. till 25 §, 1, 2 p anvisn. till 41 §; nya 10 p anvisn. till 24 §, 8, 9 p anvisn. till 25 §
Ändring, SFS 1978:944
Rubrik: Lag (1978:944) om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Omfattning: ändr. 19 §, 6 p anvisn. till 22 §, 1 p anvisn. till 50 §; ny 16 p anvisn. till 21 §
Förarbeten: prop. 1978/79:44 med förslag till en ny jordbruksbokföringslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 50 bil. 2, bet. 1978/79:SkU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:89
Ändring, SFS 1978:947
Rubrik: Lag (1978:947) om ändring i lagen (1973:323) om ikraftträdande av lagen (1973:322) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 1973:323
Förarbeten: prop. 1978/79:44 med förslag till en ny jordbruksbokföringslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:89
Ändring, SFS 1978:971
Rubrik: Lag (1978:971) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 2–4 mom, 2 p anvisn. till 27 §
Ändring, SFS 1978:974
Rubrik: Lag (1978:974) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ny 1 b p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1979:78
Rubrik: Lag (1979:78) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1979:87
Rubrik: Lag (1979:87) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. anvisn. till 41 b §
Förarbeten: prop. 1978/79:69 om delpension för egenföretagare m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:133
Ändring, SFS 1979:169
Rubrik: Lag (1979:169) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3, 49 §§, 50 § 2 mom, 75 § 1 mom, 3 c, 4 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1979:360
Rubrik: Lag (1979:360) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. anvisn. till 41 b §
Ändring, SFS 1979:500
Rubrik: Lag (1979:500) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 11 p anvisn. till 21 §; ändr. 1 p anvisn. till 18 §, 3, 5 p anvisn. till 21 §, 1, 7 p anvisn. till 22 §, 5 p anvisn. till 28 §, 4 p anvisn. till 35 §, 2 a p anvisn. till 36 §, 1 p anvisn. till 41 §; ny 8 p anvisn. till 22 §
Förarbeten: prop. 1978/79:204 om omläggning av skogsbeskattningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU54 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:392
Ändring, SFS 1979:612
Rubrik: Lag (1979:612) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 29 § 1 mom, 35 § 3 mom, 39 § 1 mom, 43 § 2, 3 mom, 54 §, 10 p anvisn. till 24 §, 8 p anvisn. till 25 §, 4 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 39 §, 1 p anvisn. till 41 §, 1 p anvisn. till 54 §; nuvarande 2, 3 p anvisn. till 41 § betecknas 4, 5 p anvisn. till 41 §, nuvarande anvisn. till 43 § betecknas 1 p anvisn. till 43 §; nya 41 d §, anvisn. till 41 § 2, 3 p, anvisn. till 43 § 2, 3 p, anvisn. till 54 § 5 p
Förarbeten: prop. 1978/79:210 om ändrad företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU57 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:389
Ändring, SFS 1979:998
Rubrik: Lag (1979:998) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom
Ändring, SFS 1979:1017
Rubrik: Lag (1979:1017) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 25 § 1, 2 mom, 2 a, 7 p anvisn. till 25 §, 2 a p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 38 §
Förarbeten: prop. 1978/79:209 om ändring i bostadsbeskattningen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:11, rskr 1979/80:42
Ändring, SFS 1979:1057
Rubrik: Lag (1979:1057) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom; ny 41 e §
Ändring, SFS 1979:1146
Rubrik: Lag (1979:1146) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §, 3 p anvisn. till 36 §; ny 6 p anvisn. till 20 §
Förarbeten: SkU 1979/80:13, rskr 1979/80:43, jfr SkU 1979/80:14, rskr 1979/80:97
Ändring, SFS 1979:1149
Rubrik: Lag (1979:1149) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 1 mom, 1 p anvisn. till 28 §
Förarbeten: prop. 1979/80:39 om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:14, rskr 1979/80:97, jfr SkU 1979/80:13, rskr 1979/80:43
Ändring, SFS 1979:1151
Rubrik: Lag (1979:1151) om ändring i lagen (1979:612) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p ikrafttr.best. till 1979:612
Förarbeten: prop. 1979/80:39 om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:14, rskr 1979/80:97
Ändring, SFS 1979:1154
Rubrik: Lag (1979:1154) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 5, 7–13 §§, anvisn. till 5, 7–10, 13 §§; utgår rubr. till 2 kap, rubr. närmast före 4, 5, 9, 12 §§; ändr. 4, 47 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:40 om fastighetstaxering, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:17, rskr 1979/80:121
Ändring, SFS 1979:1157
Rubrik: Lag (1979:1157) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 2 mom, 48 § 2, 3 mom, 53 § 1 mom, 1 p anvisn. till 20 §, 14 p anvisn. till 21 §, 2 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 24 §, 9 p anvisn. till 28 §, 9 p anvisn. till 29 §, 12 p anvisn. till 32 §, 2 p anvisn. till 50 §; ny 6 p anvisn. till 33 §
Förarbeten: prop. 1979/80:58 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1980:71
Rubrik: Lag (1980:71) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 1 p anvisn. till 31 §; ny 6 p anvisn. till 41 §
Förarbeten: prop. 1979/80:68 om vissa ändringar i beskattningsreglerna för pensionsförsäkringar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:22, rskr 1979/80:163
Ändring, SFS 1980:72
Rubrik: Lag (1980:72) om ändring i lagen (1975:1348) om ikraftträdande av lagen (1975:1347) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1975:1348
Förarbeten: prop. 1979/80:68 om vissa ändringar i beskattningsreglerna för pensionsförsäkringar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:22, rskr 1979/80:163
Ändring, SFS 1980:73
Rubrik: Lag (1980:73) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1980:268
Rubrik: Lag (1980:268) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 7 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1980:269
Rubrik: Lag (1980:269) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 24 §
Ändring, SFS 1980:342
Rubrik: Lag (1980:342) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 54 §
Förarbeten: SkU 1979/80:51, rskr 1979/80:351
Ändring, SFS 1980:957
Rubrik: Lag (1980:957) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 54 §, 1 p anvisn. till 41 a §, 4 p anvisn. till 54 §
Ändring, SFS 1980:998
Rubrik: Lag (1980:998) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 a p anvisn. till 36 §; nya 6 a, 6 b p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1980:1048
Rubrik: Lag (1980:1048) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom, 3, 4 p anvisn. till 36 §
Förarbeten: prop. 1980/81:39 om stimulans av aktiesparandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:97
Ändring, SFS 1980:1054
Rubrik: Lag (1980:1054) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §, 24 § 2 mom, 25 § 3 mom, 47 §, 7 p anvisn. till 24 §, 5 p anvisn. till 25 §, 2 p anvisn. till 38 §
Förarbeten: prop. 1980/81:42 om ändrade regler för villabeskattningen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:94
Ändring, SFS 1980:1062
Rubrik: Lag (1980:1062) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 46 §, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1980:1077
Rubrik: Lag (1980:1077) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 20 §
Ändring, SFS 1980:1096
Rubrik: Lag (1980:1096) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1981:40
Rubrik: Lag (1981:40) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. anvisn. till 41 b §
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:256
Rubrik: Lag (1981:256) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 9 p anvisn. till 22 §, 8 p anvisn. till 29 §, 2, 4 p anvisn. till 35 §, 2 a p anvisn. till 36 §; ny 10 p anvisn. till 25 §
Ändring, SFS 1981:264
Rubrik: Lag (1981:264) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 b p anvisn. till 36 §, 3 p anvisn. till 43 §, 1 p anvisn. till 54 §
Förarbeten: prop. 1980/81:120 om ändring i beskattningsreglerna för koncernbidrag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:239
Ändring, SFS 1981:295
Rubrik: Lag (1981:295) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 28 § 2 mom, 10 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 25 §, 3 b-3 d, 6, 10 p anvisn. till 29 §; nuvarande 3–8 p anvisn. till 25 § betecknas 4–9 p, nuvarande 3 p anvisn. till 27 § betecknas 5 p, nuvarande 3 a, 5 p anvisn. till 29 § betecknas 3, 6 p; ändr. 19, 20 §§, 25 §1 mom, 29 § 1 mom, 41 d §, 5 p anvisn. till 20 §, 4, 10 p anvisn. till 21 §, 1–6 p anvisn. till 22 §, 4 p anvisn. till 24 §, 2 a, 2 b, nya 4 p anvisn. till 25 §, 2 p anvisn. till 27 §, 1 p anvisn. till 28 §, 1, nya 3, 4, nya 6, 7, 9, 11, 16 anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 30 §, 1 p anvisn. till 35 §, 2 c p anvisn. till 36 §, 1–4 p anvisn. till 41 §; nya 3 p anvisn. till 25 §, 3, 4 p anvisn. till 27 §, 5 p anvisn. till 29 §, 3 a p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1981:341
Rubrik: Lag (1981:341) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 33 §
Förarbeten: prop. 1980/81:118 om ekonomisk-politiska åtgärder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1980/81:SkU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:285
Ändring, SFS 1981:387
Rubrik: Lag (1981:387) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 18 §, 1 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1981:388
Rubrik: Lag (1981:388) om ändring i lagen (1981:295) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19, 20 §§, 2 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 29 §, övergångsbest.
Förarbeten: prop. 1980/81:118 om ekonomisk-politiska åtgärder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, 1980/81:139, SkU prop. 1980/81:50 om skatten på 1981 års inkomster, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:343
Ändring, SFS 1981:553
Rubrik: Lag (1981:553) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. anvisn. till 19 §
Förarbeten: prop. 1980/81:126 om arbetsmarknadspolitikens framtida inriktning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:AU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:404
Ändring, SFS 1981:670
Rubrik: Lag (1981:670) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 b p anvisn. till 41 §
Förarbeten: prop. 1980/81:90 om riktlinjer för energipolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), bet. 1980/81:NU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:381
Ändring, SFS 1981:999
Rubrik: Lag (1981:999) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 47 a §, 48 § 2, 3 mom, 52 § 1 mom, 5 p anvisn. till 33 §, 1, 2 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: prop. 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 4, bet. 1981/82:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:14
Ändring, SFS 1981:1150
Rubrik: Lag (1981:1150) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 41 b §, anvisn. till 41 b §; ändr. 28 § 1 mom, 35 § 1 mom, 41 d §, 53 § 1 mom, 15 p anvisn. till 21 §, 2, 2 a p anvisn. till 22 §, 10 p anvisn. till 28 §, 9, 9 a p anvisn. till 29 §, anvisn. till 52 §, 3 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1981:1159
Rubrik: Lag (1981:1159) om upphävande av lagen (1981:40) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 1981:40
Förarbeten: prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1981:1202
Rubrik: Lag (1981:1202) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 2 e p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn, till 30 §, 11 p anvisn. till 32 §, 3 a p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1981:1203
Rubrik: Lag (1981:1203) om ändring i lagen (1981:553) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. anvisn. till 19 §, övergångsbest. till 1981:553
Ändring, SFS 1981:1316
Rubrik: Lag (1981:1316) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1982:5
Rubrik: Lag (1982:5) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 41 d §
Förarbeten: prop. 1981/82:79 om uppfinnarkonto [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:101
Ändring, SFS 1982:42
Rubrik: Lag (1982:42) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 41 §
Förarbeten: prop. 1981/82:80 om ändrade avdragsregler för vissa förskottsräntor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:130
Ändring, SFS 1982:245
Rubrik: Lag (1982:245) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1982:323
Rubrik: Lag (1982:323) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1, 4 p anvisn. till 22 §
Förarbeten: prop. 1981/82:182 om ändrade regler för skogskonto, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU68 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:370
Ändring, SFS 1982:324
Rubrik: Lag (1982:324) om ändring i lagen (1979:500) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1979:500
Förarbeten: prop. 1981/82:182 om ändrade regler för skogskonto, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU68 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:370
Ändring, SFS 1982:337
Rubrik: Lag (1982:337) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 a p anvisn. till 41 §
Förarbeten: bet. 1981/82:SkU65 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:368
Ändring, SFS 1982:421
Rubrik: Lag (1982:421) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 33 § 2 mom, 46 § 2 mom, 65 §, 9 p anvisn. till 29 §, 6 p anvisn. till 41 §, 5 p anvisn. till 46 §
Förarbeten: prop. 1981/82:197 om reformerad inkomstbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:391
Ändring, SFS 1982:779
Rubrik: Lag (1982:779) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 12 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1982:1087
Rubrik: Lag (1982:1087) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 30 § 2, 3, 5 mom, 1, 2 p anvisn. till 30 §
Ändring, SFS 1982:1098
Rubrik: Lag (1982:1098) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: nytt 72 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1982/83:14 om avräkning av utländsk skatt [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:12
Ändring, SFS 1982:1195
Rubrik: Lag (1982:1195) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 25 § 1 mom, 3 p anvisn. till 20 §
Förarbeten: prop. 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1982/83:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:106
Ändring, SFS 1982:1204
Rubrik: Lag (1982:1204) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 41 e §
Förarbeten: prop. 1982/83:58 om beskattningen av statsskuldväxlar m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:120
Ändring, SFS 1982:1208
Rubrik: Lag (1982:1208) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: prop. 1981/82:146 om ändring i utlänningslagen (1980:376), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 154, 1982/83:11, 42, bet. 1982/83:SkU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:123
Ändring, SFS 1983:123
Rubrik: Lag (1983:123) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 43 § 1 mom, anvisn. till 41 c §, 1 p anvisn. till 43 §
Ikraft: 1983‑04‑12 överg.best.
Ändring, SFS 1983:311
Rubrik: Lag (1983:311) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 1 mom, anvisn. till 19 §, 3, 4 p anvisn. till 22 §, 2 a p anvisn. till 25 §, 7, 15, 16 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 36 §; ny 18 a p anvisn. till 29 §
Ikraft: 1983‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:94 om ändrade regler för beskattning av näringsbidrag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 157, bet. 1982/83:SkU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:281
Ändring, SFS 1983:333
Rubrik: Lag (1983:333) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:115 om förbättrade förmåner åt värnpliktiga m.fl. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:FöU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:291
Ändring, SFS 1983:446
Rubrik: Lag (1983:446) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 4 p anvisn. till 32 §, anvisn. till 47 §; ny 5 p anvisn. till 39 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:452
Rubrik: Lag (1983:452) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 41 §, 53 § 1 mom, 4 p anvisn. till 41 §; ny 4 a p anvisn. till 41 §
Ikraft: 1983‑06‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1983:970
Rubrik: Lag (1983:970) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 5, bet. 1983/84:SkU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:84
Ändring, SFS 1983:972
Rubrik: Lag (1983:972) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 25 § 2 mom
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 9, bet. 1983/84:BoU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:63
Ändring, SFS 1983:983
Rubrik: Lag (1983:983) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 41 §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:64 om vissa ändringar i företagsbeskattningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:98
Ändring, SFS 1983:1007
Rubrik: Lag (1983:1007) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4, 5 p anvisn. till 21 §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:28 om beskattningen av energi [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:97
Ändring, SFS 1983:1043
Rubrik: Lag (1983:1043) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: nuvarande 2 c p anvisn. till 36 § betecknas 2 d p; ändr. 3 p anvisn. till 29 §, nuvarande 2 c p, 3 p anvisn. till 36 §, 19 §, 35 § 3, 4 mom, 53 § 1 mom; nytt 35 § 3 a mom, nya 8 p anvisn. till 35 §, 2 c p anvisn. till 36 §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:63 om förlustavdrag efter ägarskifte [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 67, bet. 1983/84:SkU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:101
Ändring, SFS 1983:1051
Rubrik: Lag (1983:1051) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §, 3–5 p anvisn. till 33 §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:1075
Rubrik: Lag (1983:1075) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:46 om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1983:1088
Rubrik: Lag (1983:1088) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 1 mom; nytt 46 § 5 mom
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:50 om löntagarfonder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:FiU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:122
Ändring, SFS 1983:1116
Rubrik: Lag (1983:1116) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 b p anvisn. till 36 §
Ikraft: 1983‑12‑31 överg.best.
Ändring, SFS 1984:101
Rubrik: Lag (1984:101) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 30 § 2 mom, 1, 2 p anvisn. till 30 §, 1 p anvisn. till 50 §; ny 11 p anvisn. till 28 §
Ikraft: 1984‑04‑03 överg.best.
Ändring, SFS 1984:190
Rubrik: Lag (1984:190) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 4 p anvisn. till 28 §; ändr. 28 § 1 mom, 29 § 2 mom, 38 § 1 mom, 4, 9 p anvisn. till 21 §, 8 p anvisn. till 24 §, 2 p anvisn. till 28 §, 1, 3 p anvisn. till 38 §, 1 p anvisn. till 54 §; nya 2 a p anvisn. till 24 §, 13 p anvisn. till 29 §, 6 p anvisn. till 39 §
Ikraft: 1984‑05‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:84 om kooperationens kapitalförsörjning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:NU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:241
Ändring, SFS 1984:214
Rubrik: Lag (1984:214) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ikraft: 1984‑05‑16 överg.best.
Ändring, SFS 1984:344
Rubrik: Lag (1984:344)om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 46 § 3 mom; ändr. 65 §, anvisn. till 70 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:353
Rubrik: Lag (1984:353) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:180 om totalisatorskatt, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU41 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:339
Ändring, SFS 1984:497
Rubrik: Lag (1984:497) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1984:498
Rubrik: Lag (1984:498) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19, 31 §§, 32 § 1 mom, 5 p anvisn. till 46 §; nya 3 p anvisn. till 35 §, 9 p anvisn. till 38 §, 7 p anvisn. till 39 §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:527
Rubrik: Lag (1984:527) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:715
Rubrik: Lag (1984:715) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 18 p anvisn. till 29 §
Ikraft: 1984‑08‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:107 om forskning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:KrU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:405
Ändring, SFS 1984:812
Rubrik: Lag (1984:812) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 48 § 1 mom
Ikraft: 1984‑11‑21 överg.best.
Ändring, SFS 1984:838
Rubrik: Lag(1984:838) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:839
Rubrik: Lag (1984:839) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §, 3 p anvisn. till 33 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:894
Rubrik: Lag (1984:894) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 70 § 1, 2 mom
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:951
Rubrik: Lag (1984:951) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom; ny 3 a p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1984‑12‑21
Ändring, SFS 1984:1054
Rubrik: Lag (1984:1054) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 25 § 1 mom, 3 p anvisn. till 20 §, 41 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:1060
Rubrik: Lag (1984:1060) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 24 § 3 mom, 28 § 3, 4 mom, 29 § 2, 3 mom, 30 § 2–6 mom, 41 c §, 43 § 2, 3 mom, 46 § 5 mom, 48 § 1 mom, 53 § 5 mom, 64 § 2 mom, 67 §, 4 p anvisn. till 18 §, 6 p anvisn. till 20 §, 3 p anvisn. till 24 §, 7, 8 p anvisn. till 28 §, 12–14 p anvisn. till 29 §, anvisn. till 30 §, 5 p anvisn. till 35 §, 7 p anvisn. till 38 §, 4 p anvisn. till 39 §, anvisn. till 41 c §, 2, 3 p anvisn. till 43 §, 5, 7–9 p anvisn. till 53 §, 1, 4, 5 p anvisn. till 54 §, anvisn. till 58 §; nuvarande 28 § 1 mom betecknas 28 §; ändr. 1, 22 §§, 24 § 1 mom, 25 § 3 mom, nya 28 §, 29 § 1 mom, 35 § 1, 3, 3 a mom, 38 § 1 mom, 41 a §, 45 §, 46 § 1 mom, 47 §, 47 a §, 50 § 2, 3 mom, 53 § 1–3 mom, 54 §, 57 § 1, 3 mom, 58 §, 59 § 1, 3 mom, 66 §, 2 p anvisn. till 19 §, 3, 4, 9 p anvisn. till 22 §, 1, 10 p anvisn. till 24 §, 2 a, 9 p anvisn. till 25 §, 1 p anvisn. till 28 §, 4, 5, 7, 16 p anvisn. till 29 §, 2 p anvisn. till 31 §, 2 a, 3 p anvisn. till 36 §, 2, 5, 8 p anvisn. till 38 §, 1, 4 a p anvisn. till 41 §, 1, 2, 4 p anvisn. till 41 a §, 2, 3 p anvisn. till 54 §, anvisn. till 60 §, 2 p anvisn. till 66 §; ny 10 p anvisn. till 29 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:70 om slopad kommunal taxering av juridiska personer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1984:1086
Rubrik: Lag (1984:1086) om ändring i lagen (1984:838) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:74
Rubrik: Lag (1985:74) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 36 §
Ikraft: 1985‑03‑13
Ändring, SFS 1985:131
Rubrik: Lag (1985:131) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 24 §
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1984/85:SkU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:178
Ändring, SFS 1985:225
Rubrik: Lag (1985:225) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 11, 20 p anvisn. till 29 §; nya 12, 18 b p anvisn. till 29 §
Ikraft: 1985‑05‑22 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:93 om kulturarbetarnas skatteförhållanden m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:227
Ändring, SFS 1985:307
Rubrik: Lag (1985:307) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom, 53 § 1 mom, 2 b, 4 p anvisn. till 36 §, 4, 4 a p anvisn. till 41 §, övergångsbest. till 1984:1060; ny 9 p anvisn. till 35 §
Ikraft: 1985‑06‑20 överg.best.
Ändring, SFS 1985:362
Rubrik: Lag (1985:362) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 54 §, 1 p anvisn. till 53 §, 3 p anvisn. till 54 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:405
Rubrik: Lag (1985:405) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 33 § 1, 2 mom, 35 § 3 mom, 39 § 1, 3 mom, 46 § 2 mom, 4 p anvisn. till 33 §, 2 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:180 om förenklad självdeklaration [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:375
Ändring, SFS 1985:638
Rubrik: Lag (1985:638) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:172 om försörjningsberedskap på naturgasområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:FöU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:390
Ändring, SFS 1985:922
Rubrik: Lag (1985:922) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 1 mom, 53 § 1 mom
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:12 om avdragsrätt för nordiska socialavgifter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:4, rskr 1985/86:8
Ändring, SFS 1985:923
Rubrik: Lag (1985:923) om ändring i lagen (1985::405) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, övergångsbest. till 1985:405
Förarbeten: prop. 1985/86:12 om avdragsrätt för nordiska socialavgifter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1985/86:SkU4, rskr. 1985/86:8
Ändring, SFS 1985:1017
Rubrik: Lag (1985:1017) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 6 p anvisn. till 39 §; ändr. 35 § 1 mom, 41 a, 64 §§, 2 e, 4 p anvisn. till 29 §, 3 p anvisn. till 33 §, 2 p anvisn. till 41 a §; nya 12 a p anvisn. till 32 §, 7 p anvisn. till 33 §
Ikraft: 1986‑01‑13 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:45 om schablonavdrag för egenavgifter i inkomstslaget tjänst, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:9, rskr 1985/86:53
Ändring, SFS 1985:1018
Rubrik: Lag (1985:1018) om ändring i lagen (1985:405) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 33 § 2 mom, 39 § 1 mom i 1985:405
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:45 om schablonavdrag för egenavgifter i inkomstslaget tjänst, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:9, rskr 1985/86:53
Ändring, SFS 1986:121
Rubrik: Lag (1986:121) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:23 om ändring i brottsbalken m.m. (företagsbot) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:110
Ändring, SFS 1986:161
Rubrik: Lag (1986:161) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:465
Rubrik: Lag (1986:465) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 72 § 4 mom, anvisn. till 74 §; ändr. 39 § 2 mom, 74 §; ny p 21 anvisn. till 29 §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:473
Rubrik: Lag (1986:473) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 45, 47, 57–59 §§, anvisn. till 47 §, anvisn. till 60 §, rubr. närmast före 47 §; nuvarande 47 a § betecknas 47 §; ändr. 2, 4, 19 §§, 25 § 3 mom, nya 47 §, 56, 60, 68 §§, p 2 anvisn till 38 §, p 1 anvisn. till 66 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:505
Rubrik: Lag (1986:505) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. p 1 anvisn. till 20 §
Ikraft: 1986‑07‑03 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:140 om vissa inkomstförstärkningar på statsbudgeten, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:38, rskr 1985/86:364
Ändring, SFS 1986:507
Rubrik: Lag (1986:507) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 48 § 2, 3 mom, 52 § 1 mom, 53 § 1 mom, p 6 anvisn. till 41 §; ny p 6 anvisn. till 46 §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:130 om inkomstskatten för åren 1987 och 1988 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:40, rskr 1985/86:332
Ändring, SFS 1986:971
Rubrik: Lag (1986:971) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom, 38 § 1 mom, 39 § 1 mom; nya 10 p anvisn. till 38 §, 4 p anvisn. till 39 §
Ikraft: 1986‑12‑12 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:40, SkU 1986/87:6, rskr 1986/87:35
Ändring, SFS 1986:1113
Rubrik: Lag (1986:1113) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 23 § 2 mom, 26 § 2 mom, 30 § 7 mom, 46 § 4 mom, 48 § 4 mom, 51, 61 §§, 5 p anvisn. till 18 §, anvisn. till 34 §, anvisn. till 37 §, 4 p anvisn till 46 §; nuvarande 23 § 1 mom, 26 § 1 mom, 30 § 1 mom betecknas 23, 26, 30 §§; ändr. 17, 18 §§, de nya 23, 26, 30 §§, 46 § 1, 2 mom, 48 § 2, 3 mom, 50 §, 53 § 1–3 mom, 66 §, 70 § 1 mom, 71, 73 §§, 1, 2 p anvisn. till 18 §, 4 p anvisn. till 35 §, 2 a, 4 p anvisn. till 36 §, 6 p anvisn. till 46 §, 3 p anvisn till 53 §, anvisn. till 70 §; ny 2 a p anvisn till 53 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1199
Rubrik: Lag (1986:1199) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 33 §, anvisn. till 42 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:46 om beskattning av förmån av fri bil [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:9, rskr 1986/87:73
Ändring, SFS 1986:1244
Rubrik: Lag (1986:1244) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 25 § 2 mom, 3 p anvisn. till 33 §, 1, 2 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:45 om lindring av församlingsskatt, vissa inkomstskattefrågor, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:15, rskr 1986/87:96
Ändring, SFS 1986:1245
Rubrik: Lag (1986:1245) om ändring i lagen (1986:473) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 § i 1986:473
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:45 om lindring av församlingsskatt, vissa inkomstskattefrågor, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:15, rskr 1986/87:96
Ändring, SFS 1986:1304
Rubrik: Lag (1986:1304) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:121
Rubrik: Lag (1987:121) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 16 p anvisn. till 21 §, 11 p anvisn. till 28 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:148
Rubrik: Lag (1987:148) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 27 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:296
Rubrik: Lag (1987:296) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.10 p.E 5), bet. 1986/87:SfU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1987:337
Rubrik: Lag (1987:337) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 41 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:132 om vissa justeringar av reglerna för lagervärdering [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:46, rskr 1986/87:277
Ändring, SFS 1987:572
Rubrik: Lag (1987:572) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 1 mom; ny 7 p anvisn. till 36 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1156
Rubrik: Lag (1987:1156) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: 1 p anvisn. till 19 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1203
Rubrik: Lag (1987:1203) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 41 §, 4 p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 39 §
Ikraft: 1987‑12‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:62 om åtgärder mot viss skatteplanering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:15, rskr 1987/88:72
Ändring, SFS 1987:1204
Rubrik: Lag (1987:1204) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1205
Rubrik: Lag (1987:1205) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 4 mom, 1 p anvisn. till 31 §, 2 a p anvisn. till 36 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1303
Rubrik: Lag (1987:1303) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §, 32 § 1, 3 mom, 33 § 1 mom, 42 §, 1 p anvisn. till 20 §, 9 p anvisn. till 29 §, p 3, 8 anvisn. till 32 §, anvisn. till 42 §, 1 p anvisn. till 50 §; nya 32 § 3 a-3 f mom, 3 b p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:52 om beskattning av naturaförmåner, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:8, rskr 1987/88:96
Ändring, SFS 1987:1313
Rubrik: Lag (1987:1313) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 54 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:132
Rubrik: Lag (1988:132) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.7), bet. 1987/88:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:144
Ändring, SFS 1988:219
Rubrik: Lag(1988:219) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:82 om en ny kontrollordning för elektrisk materiel, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1987/88:30, rskr 1987/88:219
Ändring, SFS 1988:359
Rubrik: Lag (1988:359) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 19 §
Ikraft: 1988‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:99 om förbättrat bilstöd till handikappade [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:SfU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:300
Ändring, SFS 1988:666
Rubrik: Lag (1988:666) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:878
Rubrik: Lag (1988:878) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:116 om studiemedel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:SfU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:328
Ändring, SFS 1988:1518
Rubrik: Lag (1988:1518) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: nuvarande 2 d p anvisn. till 36 § betecknas 2 e p; ändr. 18 §, 39 § 3 mom 1, 3, 4 p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 39 §; nya 5 p anvisn. till 35 §, 2 d p till anvisn. till 36 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:55 om reavinstbeskattning av andelar i handelsbolag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU16, rskr 1988/89:65
Ändring, SFS 1988:1523
Rubrik: Lag (1988:1523) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 33 §, 2 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1528
Rubrik: Lag (1988:1528) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 54 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:58 om vissa skattefrågor avseende sjömän [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU5, rskr 1988/89:84
Ändring, SFS 1988:1530
Rubrik: Lag (1988:1530) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19, 20 §§ 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:96
Rubrik: Lag (1989:96) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 36 §
Ikraft: 1989‑05‑01 överg.best
Förarbeten: prop. 1988/89:71 om begränsad avdragsrätt för vissa reaförluster [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU28, rskr 1988/89:136
Ändring, SFS 1989:232
Rubrik: Lag (1989:232) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom 14 p anvisn. till 21 §, 9 p anvisn. till 24 §, 9 p anvisn. till 28 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:233
Rubrik: Lag (1989:233) om ändring i lagen (1988:1530) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 § i 1988:1530, övergångsbest. till 1988:1530
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:430
Rubrik: Lag (1989:430) om ändring i lagen (1989:233) om ändring i lagen (1988:1530) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1989:233 om ändr. i 1988:1530
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:478
Rubrik: Lag (1989:478) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1989‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: 1988/89:SkU26, rskr 1988/89:238
Ändring, SFS 1989:545
Rubrik: Lag (1989:545) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1989:1017
Rubrik: Lag (1989:1017) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom, 32 § 3 mom, 33 § 1 mom, 35 § 3 mom, 3, 6 p anvisn. till 22 §, 7 p anvisn. till 29 §, 3 a, 4 p anvisn. till 32 §, 3 p anvisn. till 33 §, 3 p anvisn. till 36 §,4 p anvisn. till 41 §, 2 p anvisn. till 42 §, 3 p anvisn. till 54 §; ny 5 p anvisn. till 42 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1989:1018
Rubrik: Lag (1989:1018) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU20, rskr 1989/90:97
Ändring, SFS 1989:1039
Rubrik: Lag (1989:1039) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1, 2 mom, 4 p anvisn. till 20 §, 5 p anvisn. till 38 §, 2, 10 p anvisn. till 53 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:47 om vissa internationella skattefrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU16, rskr 1989/90:102
Ändring, SFS 1989:1080
Rubrik: Lag(1989:1080) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Ikraft: 1990‑02‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:34 om ändringar i försäkringsrörelselagen, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU14, rskr 1989/90:93
Ändring, SFS 1990:117
Rubrik: Lag (1990:117) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1990‑04‑11 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:100 (bil.1), 1989/90:SkU22, rskr 1989/90:125
Ändring, SFS 1990:335
Rubrik: Lag (1990:335) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 62, 75 §§, rubr. närmast före 62 §; ändr. 1, 3, 19, 28, 49 §§, 50 § 2 mom, 2 d, 4 p anvisn. till 29 §, 3 p anvisn. till 33 §, 3 p anvisn. till 35 §, 1 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Ändring, SFS 1990:636
Rubrik: Lag (1990:636) om ändring i kommunalskattelagen
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:650
Rubrik: Lag (1990:650) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 28–30 §§, 32 § 3 f mom, 35–40, 41 d, 41 e §§, 46 § 1 mom, 46 a, 49, 64, 76 §§, anvisn. till 3, 18 §§, 2 p anvisn. till 19 §, anvisn. till 25, 27–29 §§, 5, 7, 11 p anvisn till 32 §, anvisn. till 35, 36, 38, 39 §§, 1–3 a, 4 a-6 p anvisn till 41 §, 1 p anvisn. till 41 a §, 1, 2 p anvisn.till 49 §, 1–3 p anvisn till 50 §, 2 p anvisn. till 54 §, rubr. närmast före 24, 27, 35, 38, 46 a, 75 §§; nuvarande anvisn. till 48 § betecknas 2 p anvisn. till 48 §; ändr. 3, 4, 17–27, 31 §§, 32 § 1, 3, 3 a, 3 e, 4 mom, 33, 34, 41, 42 §§, 46 § 2 mom, 47 §, 48 § 2, 3 mom, 50 §, 52 § 1 mom, 53 § 1–3 mom, 54 §, 1 p anvisn. till 19 §, 1 p anvisn. till 20 §, anvisn. till 21, 22, 24 §§, 1 p anvisn. till 31 §, 3, 4, 8, 12, 12 a, 13 p anvisn. till 32 §, 3 p anvisn. till 33 §, 4 p anvisn. till 41 §, 2, 4 p anvisn. till 41 a §, 1–3 p anvisn. till 42 §, 6 p anvisn. till 46 §, anvisn. till 52 §, 3 p anvisn. till 53 §, 3 p anvisn. till 54 §, 1 p anvisn. till 65 §, rubr. närmast före 21 §, ikraftträdande- och övergångsbest. till 1985:362; nya 5 §, 33 § 3 mom, 48 § 4 mom, 3 p anvisn. till 19 §, 1–33 p anvisn. till 23 §, 1, 2 p anvisn. till 26 §, 10, 14, 15 p anvisn. till 32 §, 3 a-3 c p anvisn. till 33 §, 1, 3, 4 p anvisn. till 48 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1140
Rubrik: Lag (1990:1140) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1421
Rubrik: Lag (1990:1421) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: nuvarande 4, 5 p anvisn. till 24 § betecknas 5, 6 p; ändr. 5, 20, 26, 33 §§, 53 §§ 1 mom, 3 p anvisn. till 19 §, 4, 5 p anvisn. till 20 §, 1–3, 5, 16 p anvisn. till 22 §, 6, 7, 9, 10, 12, 23, 33 p anvisn. till 23 §, 1 p anvisn. till 24 §, 10, 14 p anvisn. till 32 §, 7 p anvisn. till 33 §, 1 p anvisn. till 48 §, 2, 10 p anvisn. till 53 §, 3 p anvisn. till 54 §, 12, 13, 26, 28, 29 p övergångsbest. till 1990:650; ny 4 p anvisn. till 24 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1457
Rubrik: Lag (1990:1457) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1487
Rubrik: Lag (1990:1487) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 9 p anvisn. till 23 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:180
Rubrik: Lag (1991:180) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 3, 4 mom, 20 a, 20 e p anvisn. till 23 §, 1 p anvisn. till 31 §, 4 p anvisn. till 53 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:411
Rubrik: Lag (1991:411) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 22 §, 2 p anvisn. till 24 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:484
Rubrik: Lag (1991:484) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 60, 66 §§, 1 p anvisn. till 66 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:585
Rubrik: Lag (1991:585) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 2 p anvisn. till 53 §; ändr. 33 § 1, 2 mom, 53 § 1 mom
Ikraft: 1992‑01‑01 öve