Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk

» Läs förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1981:1123 :
Jfr prop. 1980/81:158 om avveckling av statens bestånd av uthyrningsbostäder m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:CU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:361

Ändringar i förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk

Förordning (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk
Departement: Bostadsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:158 om avveckling av statens bestånd av uthyrningsbostäder m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], CU 1980/81:35, rskr 1980/81:361
Upphävd: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:459
Rubrik: Förordning (1985:459) om ändring i förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 1, 4, 7, 19 §§
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:90 om ändrade former för finansiering av bostadslån m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), prop. 1984/85:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86 [ pdf ] (bil. 13 s. 46), bet. 1983/84:BoU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1984/85:13 rskr 1983/84:303, 1984/85:230
Ändring, SFS 1988:302
Rubrik: Förordning (1988:302) om ändring i förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 2, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21 §§
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:48 om bostadspolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.13 s.21,26), bet. 1986/87:BoU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1987/88:10, rskr 1986/87:93, 1987/88:232
Ändring, SFS 1989:582
Rubrik: Förordning (1989:582) om ändring i förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk
Omfattning: ändr. 10, 17, 19 §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:865
Rubrik: Förordning (1989:865) om ändring i förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:874
Rubrik: Förordning (1989:874) om ändring i förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1929
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman