: : :

Förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien

» Läs förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien

Förarbeten till SFS 1977:75 :
Jfr prop. 1976/77:2 med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:3, rskr 1976/77:12

Ändringar i förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien

Förordning (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring, SFS 1979:838
Rubrik: Förordning (1979:838) om ändring i förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till art. XXIV i bil. 2
Ändring, SFS 1980:742
Rubrik: Förordning (1980:742) om ändring i förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till art. XXIV i bil. 2
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman