: : :

Lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

» Läs lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Förarbeten till SFS 1977:67 :
prop. 1976/77:11 med förslag till lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:TU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:84

Förarbeten till lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik och ändringar i lagen

Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ändring, SFS 1982:309
Rubrik: Lag (1982:309) om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:78 om vissa yrkestrafikfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:TU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:302
Ändring, SFS 2014:720
Rubrik: Lag (2014:720) om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman