: : :

Förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet

» Läs förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet

Ändringar i förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet

Förordning (1977:553) med instruktion för riksarkivet
Departement: Utbildningsdepartementet
Upphävd: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1979:155
Rubrik: Förordning (1979:155) om ändring i förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet
Omfattning: ändr. 9, 15 §§
Ändring, SFS 1979:250
Rubrik: Förordning (1979:250) om ändring i förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet
Omfattning: ändr. 27 §
Ändring, SFS 1981:1048
Rubrik: Förordning (1981:1048) om ändring i förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet
Omfattning: ändr. 10, 22, 23, 26, 29, 31, 32 §§
Ändring, SFS 1983:415
Rubrik: Förordning (1983:415) om ändring i förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet
Omfattning: ändr. 1, 2, 11, 30 §§; nya 8 a, 29 a §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1984:461
Rubrik: Förordning (1984:461) om ändring i förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet
Omfattning: ändr. 11 §; ny 6 a §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1986:40
Rubrik: Förordning (1986:40) om ändring i förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet
Omfattning: ändr. 11, 30 §§
Ikraft: 1986‑03‑11
Ändring, SFS 1986:937
Rubrik: Förordning (1986:937) om ändring i förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 15, 28, 29 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1187
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman