: : :

Folkhögskoleförordning (1977:551)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Folkhögskoleförordning (1977:551)

» Läs folkhögskoleförordning (1977:551)

Förarbeten till SFS 1977:551 :
Jfr prop. 1976/77:55 om folkhögskolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:UbU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:318

Ändringar i folkhögskoleförordningen (1977:551)

Folkhögskoleförordning (1977:551)
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:55 om folkhögskolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:UbU30 [ pdf ], rskr 1976/77:318
Upphävd: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1977:1089
Rubrik: Förordning (1977:1089) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1978:533
Rubrik: Förordning (1978:533) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1978:673
Rubrik: Förordning (1978:673) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1979:439
Rubrik: Förordning (1979:439) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 89, 93 §§
Ändring, SFS 1979:715
Rubrik: Förordning (1979:715) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 55–58 §§
Ändring, SFS 1980:390
Rubrik: Förordning (1980:390) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 62, 88, 103 §§
Ändring, SFS 1981:522
Rubrik: Förordning (1981:522) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 43 §
Ändring, SFS 1982:494
Rubrik: Förordning (1982:494) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 56 §; ändr. 40, 45, 47, 55, 57–61, 66–68, 84, 88–90, 99, 101, 103 §§, 3, 8 p övergångsbest.
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 [ pdf ] (bil. 12 p. E 8), bet. 1980/81:UbU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:389, prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 12 p. F 7), bet. 1981/82:UbU12 [ pdf ], rskr 1981/82:191
Ändring, SFS 1983:19
Rubrik: Förordning (1983:19) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 40, 88 §§
Ikraft: 1983‑02‑08 överg.best.
Ändring, SFS 1983:510
Rubrik: Förordning (1983:510) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 3 p övergångsbest.; ändr. 29, 43, 88, 103 §§; omtryck
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84 [ pdf ] (bil. 10 p. F 7), bet. 1982/83:UbU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:196
Ändring, SFS 1984:278
Rubrik: Förordning (1984:278) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 95–97 §§; ändr. 84, 89, 90 §§, 8 p övergångsbest.
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:UbU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:91, prop. 1983/84:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 [ pdf ] (bil. 10 p. C 7), bet. 1983/84:UbU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:196
Ändring, SFS 1985:389
Rubrik: Förordning (1985:389) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 54, 88, 103 §§
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86 [ pdf ] (bil. 10 s.51–52, p. C 6), bet. 1984/85:UbU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 22, rskr 1984/85:200, 272
Ändring, SFS 1986:922
Rubrik: Förordning (1986:922) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:712
Rubrik: Förordning (1987:712) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 20, 101–103 §§, rubr. närmast före 101 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.10 p.C 6), bet. 1986/87:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:258
Ändring, SFS 1988:736
Rubrik: Förordning (1988:736) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 49 §; ändr. 23, 46, 48 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1057
Rubrik: Förordning (1988:1057) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 48 §; ändr. 5, 40, 45, 47, 51, 55, 57, 59–62, 66–68, 70–76, 78, 91 §§
Ikraft: 1988‑11‑01
Ändring, SFS 1989:710
Rubrik: Förordning (1989:710) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 72, 88 §§
Ikraft: 1989‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:766
Rubrik: Förordning (1990:766) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest. till 1989:710; ändr. 77, 88, 91 §§
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1221
Rubrik: Förordning (1990:1221) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 54, 93 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 1 a §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:977
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman