: : :

Förordningen (1977:547) om statsbidrag till regionala museer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1977:547) om statsbidrag till regionala museer

» Läs förordningen (1977:547) om statsbidrag till regionala museer

Förarbeten till SFS 1977:547 :
Jfr prop. 1976/77:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78 [ pdf ] (bil. 12 p. B 54), bet. 1976/77:KrU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:218

Ändringar i förordningen (1977:547) om statsbidrag till regionala museer

Förordning (1977:547) om statsbidrag till regionala museer
Departement: Kulturdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78 [ pdf ] (bil. 12 p. B 54), bet. 1976/77:KrU37 [ pdf ], rskr 1976/77:218
Upphävd: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1982:388
Rubrik: Förordning (1982:388) om ändring i förordningen (1977:547) om statsbidrag till regionala museer
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1996:1598
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman