: : :

Förordningen (1977:502) om särskild utbetalning av tjänstelivränta enligt äldre bestämmelser

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1977:502) om särskild utbetalning av tjänstelivränta enligt äldre bestämmelser

» Läs förordningen (1977:502) om särskild utbetalning av tjänstelivränta enligt äldre bestämmelser

Förarbeten till SFS 1977:502 :
Jfr prop. 1975/76:172 om vissa pensionsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1975/76:40, rskr 1975/76:334

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman