: : :

Förordningen (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor

» Läs förordningen (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor

Förarbeten till SFS 1977:496 :
Jfr prop. 1976/77:146 om vissa sjöfartsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:TU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:344

Ändringar i förordningen (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor

Förordning (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor
Departement: Kommunikationsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:146 om vissa sjöfartsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:TU26 [ pdf ], rskr 1976/77:344
Upphävd: 1996‑10‑01
Ändring, SFS 1979:260
Rubrik: Förordning (1979:260) om ändring i förordningen (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:116 om vissa sjöfartsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:TU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:276
Ändring, SFS 1980:722
Rubrik: Förordning (1980:722) om ändring i förordningen (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:166 om sjöfartspolitiken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], TU 1979/80:30, rskr 1979/80:412
Ändring, SFS 1981:903
Rubrik: Förordning (1981:903) om ändring i förordningen (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 [ pdf ] bil. 9, bet. 1980/81:TU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:196
Ändring, SFS 1996:896
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman