: : :

Förordningen (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan

» Läs förordningen (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan

Ändringar i förordningen (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan

Förordning (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Upphävd: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1980:1100
Rubrik: Förordning (1980:1100) om ändring i förordningen (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1985:970
Rubrik: Förordning (1985:970) om ändring i förordningen (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985‑12‑23
Ändring, SFS 1986:954
Rubrik: Förordning (1986:954) om ändring i förordningen (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan
Omfattning: upph. 19 §; ändr. 14 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1988:507
Rubrik: Förordning (1988:507) om upphävande av förord- ningen (1977:458) med instruktion för region- styrelserna för högskolan
Omfattning: upph.
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:127 om fortsatt decentralisering inom högskolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:UbU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:1
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman