: : :

Förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

» Läs förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändringar i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

Förordning (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Departement: Jordbruksdepartementet
Upphävd: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1978:470
Rubrik: Förordning (1978:470) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §, 12 kap 22 §, 14 kap 11 §, 16 kap 1 §; ny 15 kap 1 a §
Ändring, SFS 1979:151
Rubrik: Förordning (1979:151) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 12 kap 47 §; ändr. 7 kap 3 §, 8 kap 7 §, 12 kap 1, 3, 8, 13, 15, 17, 18, 24, 25, 30, 36–38, 46, 48 §§, 15 kap 1 a, 3 §§, 16 kap 1 §, rubr. närmast före 12 kap 36, 46 §§
Ändring, SFS 1979:602
Rubrik: Förordning (1979:602) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 7 kap 3 §, 12 kap 1, 3, 8, 15, 18 §§, 14 kap 12 §; nytt 11 a kap
Ändring, SFS 1980:767
Rubrik: Förordning (1980:767) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 2 kap 3 §, 3 kap 12 §, 12 kap 31 §; ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 2 §, 4 kap 4, 21, 31 §§, 5 kap 14, 19, 21 §§, 6 kap 9 §, 7 kap 3, 7, 14 §§, 8 kap 4, 7, 13, 18–21, 24, 26 §§, 9 kap 16 §, 10 kap 1 §, 11 kap 1 §, 11 a kap 1, 13 §§, 12 kap 1, 3, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 30, 33, 37 §§, 14 kap 1, 6,9, 10, 12, 14 §§, 15 kap 3 §, 16 kap, rubr. närmast efter rubr. till 11 a kap, rubr. närmast efter rubr. till 14 kap; nya 2 kap 1 a §, 4 kap 5 a, 15 a, 29 a §§, 6 kap 7 a §, 7 kap 17 a §, 8 kap 7 a, 24 a §§, 11 kap 3 a §, 12 kap 29 a, 32 a §§; omtryck
Ändring, SFS 1982:795
Rubrik: Förordning (1982:795) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 4 kap 4, 8 §§, 8 kap 5–13, 16–25 §§, 12 kap 32 a §; utgår rubr. närmast före 8 kap 2 §; ändr. 1 kap 1, 5 §§, 2 kap 1 a, 2, 8, 11, 12 §§, 3 kap 4 §, 4 kap 1–3, 6, 9, 10, 21, 31 §§, 5 kap 21 §, 6 kap 9 §, 7 kap 2, 3, 5, 9, 12, 13, 20 §§, 8 kap 2–4, 14, 15, 26 §§, 9 kap 18 §, 11 a kap 13 §, 12 kap 1–4, 7, 13–18, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 35–38, 44, 46, 48–50 §§, 14 kap 10–12 §§, rubr. till 4 kap, rubr. närmast före 4 kap 1 §, 8 kap 3 §, 12 kap 36, 46, 49 §§; nya 12 kap 48 a §, rubr. närmast före 8 kap 3 §, 12 kap 48 a §
Ändring, SFS 1983:787
Rubrik: Förordning (1983:787) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §, 12 kap 15, 17, 21, 30, 46, 48 §§, 13 kap 1–3 §§, 14 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 12 kap 46 §; nya 12 kap 15 a §, 13 kap 4–7 §§
Ikraft: 1983‑10‑25 överg.best.
Ändring, SFS 1984:690
Rubrik: Förordning (1984:690) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 4 kap 9, 20, 30 §§, 6 kap 7, 8 §§, 7 kap 18 §, 11 a kap; utgår rubr. närmast före tidigare upph. 8 kap 16, 18 §§; ändr. rubr. till 4 kap, 2 kap 2, 6, 11, 12 §§, 3 kap 3, 4, 6, 7 §§, 4 kap 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28 §§, 5 kap 5, 7, 15–19 §§, 6 kap 4, 6 §§, 7 kap 11, 15, 16, 20 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 6, 7, 9, 12, 21 §§, 10 kap 1, 3, 4 §§, 11 kap 1, 5 §§, 12 kap 22, 26, 29, 33, 40 §§, 14 kap 5, 11 §§, 15 kap 1 a §, 16 kap 1–3 §§; nya 2 kap 8 a, 10 a §§, 4 kap 32–41 §§, 5 kap 22 §, 6 kap 10 §, 7 kap 19 a, 21 §§, 9 kap 17 a §, 12 kap 35 a, 39 a §§, rubr. närmast före 4 kap 32, 38, 41 §§; omtryck
Ikraft: 1984‑07‑24
Ändring, SFS 1986:212
Rubrik: Förordning (1986:212) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 1 kap 4 §, 2 kap 1 a §, 7, 10 a, 14 §§, 3 kap 7, 11, 13 §§, 4 kap 5 a, 6, 7, 15 a, 29 a §§, 5 kap 1, 4, 6, 13 §§, 8 kap 14, 15 §§, 9 kap 1, 3, 6–10, 13, 14 §§, 11 kap 3 a §, rubr. närmast före 3 kap 11 §, 9 kap, 6, 7 §§, 14 kap 1, 2, 10 §§; nuvarande 6 kap 7 a § betecknas 6 kap 7 §, nuvarande 7 kap 17 a § betecknas 7 kap 18 §, nuvarande 8 kap 26 § betecknas 8 kap 5 §, nuvarande 14 kap 1 § betecknas 13 kap 8 §, nuvarande 14 kap 2–9 §§ betecknas 14 kap 1–8 §§, nuvarande 14 kap 12 § betecknas 14 kap 9 §; ändr. 1 kap 1–3 §§, 2 kap 2, 5, 6, 8 a, 9, 11, 12 §§, 3 kap 1–4, 6, 8, 10 §§, 4 kap 2, 3, 5, 11–15, 22–25, 29, 35 §§, 5 kap 5, 7, 9–12, 14, 19–21 §§, 6 kap 1–5, 9 §§, ny 6 kap 7 §, 7 kap 2, 3, 5, 7, 10, 11, 17 §§, ny 7 kap 18 §, ny 8 kap 5 §, 9 kap 2, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 4, 6 §§, 12 kap, nya 14 kap 2, 4, 5, 9 §§, 14 kap 10–13 §§, 15 kap 1, 1 a, 3 §§, 16 kap 3, 4 §§, rubr. till 13, 14 kap, rubr. närmast före 4 kap 41 §, 5 kap 5 §, 9 kap 2 §; ny 15 kap 4 §; omtryck
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:420
Rubrik: Förordning (1986:420) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lanbruksuniversitet
Omfattning: ändr.13 kap 1, 2, 3, 6, 7 §§, rubr. till 13 kap; nya 12 kap 42 a §, 13 ka p 7 a §, 14 kap 8 a, 8 b §§
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:988
Rubrik: Förordning (1986:988) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 2 kap 13 §, 3 kap 9 §, 12 kap 13 §; ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 10, 21, 31, 40 §§, 5 kap 21 §, 6 kap 9 §, 7 kap 9, 20 §§, 8 kap 5 §, 9 kap 4, 18 §§, 12 kap 1, 55 §§, 14 kap 10 §, 16 kap 8 §, p 5, 9 övergångsbest. till 1986:212; nya 2 kap 9 a §, 12 kap 35 a §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:469
Rubrik: Förordning (1987:469) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 16 kap 1–3, 6 §§, rubr. till 16 kap
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:833
Rubrik: Förordning (1987:833) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 16 kap 3 §; ändr. 12 kap 38 §, 16 kap 1, 2 §§; nya 12 kap 19 a §, rubr. närmast före 12 kap 19 a §
Ikraft: 1987‑08‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1988:147
Rubrik: Förordning (1988:147) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. p 4 övergångsbest.
Ikraft: 1988‑05‑01
Ändring, SFS 1988:1019
Rubrik: Förordning (1988:1019) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 12 kap 42 a §, 14 kap 8 a §; ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 8 a, 11, 12 §§, 3 kap 3, 6, 8 §§, 4 kap 15 §, 5 kap 20 §, 7 kap 3, 19 a §§, 9 kap 12 §, 12 kap 1, 10, 19 a, 20, 24, 28, 33–35 a, 37, 39, 43, 47, 48, 52, 58, 59, 66, 68, 69, 71–73 §§, 13 kap 7 §, 14 kap 11 §, 15 kap 1, 1 a, 3 §§, 16 kap 1 §, rubr. till 3, 15 kap, rubr. närmast före 12 kap 58, 68, 71 §§; rubr. närmast före 2 kap 9 § sätts närmast före 2 kap 8 a §; ny 15 kap 5 §
Ikraft: 1988‑11‑01
Ändring, SFS 1989:168
Rubrik: Förordning (1989:168) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 12 kap 19 a §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:803
Rubrik: Förordning (1989:803) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 1989‑11‑15
Ändring, SFS 1990:71
Rubrik: Förordning (1990:71) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 12 kap 35 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 1990‑04‑01
Ändring, SFS 1990:497
Rubrik: Förordning (1990:497) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 2 kap 5, 12 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:915
Rubrik: Förordning (1990:915) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 12 kap 54, 67, 69 §§, rubr. närmast före 12 kap 68 §; nuvarande 1 kap 5 § betecknas 1 kap 4 §; ändr. den nya 1 kap 4 §, 2 kap 8 a, 11 §§, 10 kap 1 §, 12 kap 8, 12, 30, 34, 43, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 62, 63, 65, 68, 72 §§, 15 kap 1 a §, 16 kap 2, 6 §§, rubr. till 11 kap, rubr. närmast före 12 kap 58 §; nya 1 kap 5 §, 11 kap 7, 8 §§
Ikraft: 1990‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:90 om forskning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (avsnitt 17), bet. 1989/90:UbU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:328
Ändring, SFS 1991:480
Rubrik: Förordning (1991:480) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 13 kap 7 a §; ändr. 13 kap 1, 2, 3, 6, 7 §§, rubr. till 13 kap; omtryck
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1439
Rubrik: Förordning (1991:1439) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 13 kap 3 §, 16 kap 9 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:37
Rubrik: Förordning (1992:37) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 12 kap 19 a §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:753
Rubrik: Förordning (1992:753) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 4 kap 39 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:221
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman