: : :

Lagen (1977:306) om dryckesskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1977:306) om dryckesskatt

» Läs lagen (1977:306) om dryckesskatt

Förarbeten till SFS 1977:306 :
prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231

Förarbeten till lagen (1977:306) om dryckesskatt och ändringar i lagen

Lag (1977:306) om dryckesskatt
Departement: Finansdepartementet S6
Förarbeten: prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1978:126
Rubrik: Lag (1978:126) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 4, 13 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:94 om höjning av bensinskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:39, rskr 1977/78:192
Ändring, SFS 1979:858
Rubrik: Lag (1979:858) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:28 om höjning av skatterna på drycker och tobak [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:8, rskr 1979/80:1
Ändring, SFS 1980:655
Rubrik: Lag (1980:655) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ändring, SFS 1982:226
Rubrik: Lag (1982:226) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:202 om höjning av skatten på alkoholdrycker, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU52 [ pdf ], rskr 1981/82:251
Ändring, SFS 1982:282
Rubrik: Lag (1982:282) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:202 om höjning av skatten på alkoholdrycker, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU52 [ pdf ], rskr 1981/82:251
Ändring, SFS 1983:533
Rubrik: Lag (1983:533) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:868
Rubrik: Lag (1983:868) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 1983‑11‑21
Ändring, SFS 1984:158
Rubrik: Lag (1984:158) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: upph. 3, 7, 12, 14 §§; ändr. 6, 8, 13, 15 §§; ny 16 §; omtryck
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1984:857
Rubrik: Lag (1984:857) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 1984‑12‑03
Förarbeten: prop. 1984/85:43 om höjning av skatterna på alkoholdrycker och tobak [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:33
Ändring, SFS 1984:925
Rubrik: Lag (1984:925) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:69 om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:44
Ändring, SFS 1986:1381
Rubrik: Lag (1986:1381) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:66 om höjning av skatterna på alkoholdrycker och tobak, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:18, rskr 1986/87:100
Ändring, SFS 1987:1240
Rubrik: Lag (1987:1240) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:42 om följdändringar till ny tullagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1988:114
Rubrik: Lag (1988:114) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 1988‑04‑06
Förarbeten: prop. 1987/88:91 om skatten på alkoholdrycker [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:22, rskr 1987/88:158
Ändring, SFS 1989:468
Rubrik: Lag (1989:468) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 1989‑06‑09
Ändring, SFS 1990:144
Rubrik: Lag (1990:144) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 1990‑05‑07
Förarbeten: prop. 1989/90:114 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:FiU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:204
Ändring, SFS 1990:594
Rubrik: Lag (1990:594) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 1, 4, 8, 9, 11, 13 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1992:572
Rubrik: Lag (1992:572) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 1, 4, 8, 9, 10, 13 §§
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:226
Rubrik: Lag (1993:226) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1993‑05‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:166 om vissa punktskattefrågor [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU25, rskr. 1992/93:264
Ändring, SFS 1993:481
Rubrik: Lag (1993:481) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 5, 6, 8 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1513
Rubrik: Lag (1993:1513) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt
Omfattning: ändr. 10 §; ny 11 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1564
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman