: : :

Lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.

» Läs lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.

Förarbeten till SFS 1977:268 :
prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201

Förarbeten till lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m. och ändringar i lagen

Lag (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 2002:1073
Rubrik: Lag (2002:1073) om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1222
Rubrik: Lag (2010:1222) om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman