: : :

Lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

» Läs lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Förarbeten till SFS 1977:266 :
prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201

Förarbeten till lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. och ändringar i lagen

Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1991:469
Rubrik: Lag (1991:469) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2074
Rubrik: Lag (1994:2074) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:230
Rubrik: Lag (2002:230) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid idell skada m.m.
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:213
Ändring, SFS 2002:280
Rubrik: Lag (2002:280) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:469
Rubrik: Lag (2010:469) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1221
Rubrik: Lag (2010:1221) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2017:555
Rubrik: Lag (2017:555) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman